Buitengewoon onderwijs: ondersteuning bij draaiboek

08 mei 2020

In het nieuwsbericht van gisteren hebben we beloofd om het draaiboek van de overheid verder te analyseren en te ordenen volgens de 9 principes. Dat resulteerde in tips voor preventie.

Het draaiboek werd vooral opgesteld om een heropstart te ondersteunen.  Intussen gelden de veiligheidsmaatregelen zoals in het boek omschreven ook voor de opvang, wat voor de overheid in BuO op de eerste plaats komt. We benadrukken dat scholen kunnen hier het engagement (verder) kunnen opnemen om in die opvang optimaal in te spelen op de individuele noden en behoeftes van de verschillende leerlingen.  Zo wordt er vertrokken vanuit het IHP.

Het draaiboek, deel pedagogie, gaat ook over heropstart.  Dat werd vertaald in het document handelingsplanning vanuit het draaiboek, hetwelke ook inspirerend kan zijn voor je handelingsplanning bij opvang.

Bij deze documenten kun je in functie van het afwegen van je capaciteit nog twee zaken gebruiken: een schema afweging opvang- heropstart en een eenvoudige rekentabel in excel: berekening capaciteit.

We hopen hiermee toch een beetje te kunnen helpen om in de complexiteit wat duidelijkheid te scheppen.  Bij vragen, aarzel niet om de pedagogisch begeleiding om ondersteuning te vragen. Buitengewone tijden vragen immers buitengewone samenwerking! Samen sterk!