Brief van bisschop Van Looy bij het begin van het schooljaar

03 september 2019

Bisschop Van Looy schreef een brief gericht aan alle directies van katholieke scholen in het bisdom Gent.                                                                                        

Geachte directeurs,

Wellicht hebt u juist vandaag geen tijd om een brief van de bisschop te lezen. Maar, neem rustig uw tijd op een moment dat het best past. Ik hoop dat het merendeel van de voorbereidingen klaar is, dat de leerlingen ingeschreven zijn en de leerkrachten en de mensen van het secretariaat hun beste luisterend oor open zetten. Want er zal veel te vertellen en te beluisteren zijn. Samen komt het er op aan een ‘thuis’ te creëren voor iedereen. Paus Franciscus schreef een brief (Christus Vivit) aan de jongeren na de synode over de jongeren, en daarin verwijst hij naar de scholen als naar ‘een thuis’ waar iedereen samenwerkt. Niemand mag onverschillig of een buitenstaander blijven, want iedereen is een steen die noodzakelijk is om het huis te bouwen’ (CV 217).

Beste directeurs, jullie werken lange uren om dit huis te bouwen, jullie bouwen een band met de omgeving, met de ouders, samen met de leerkrachten en al het personeel. Ik ben zo gelukkig telkens wanneer ik directies ontmoet, ook in de driedaagsen in Oostende, allemaal gedreven mensen die de kinderen en de jongeren diep in het hart meedragen. Ik weet dat de leerplannen en de administratie veel van jullie aandacht wegdragen, maar ik weet ook dat jullie hart bij de leerlingen en de leerkrachten is. Onderwijs is ook een heel mooi beroep! Nog in de brief van de paus legt hij vaak de nadruk op het belang van te luisteren naar de jongeren om in de diepte te begrijpen wat hen beroert. Hij heeft het ook vaak over de kwaliteit die een goede begeleider-opvoeder nodig heeft (cfr. CV 292-297).

Mijn ervaring als directeur, slechts een korte periode, heeft getoond hoe belangrijk het is bij de leerkrachten en de leerlingen te zijn in de vrije momenten van de dag, op de speelplaats, in de leraarskamer. Daar worden banden gesmeed, daar werkt men aan vriendschapsbanden. Opvoeden is immers veel meer dan in de klas staan, dat hebben jullie zeker ook al vaak ondervonden. Het gaat er om mensen te vormen, jongeren op te tillen tot een niveau van intense gemeenschapsbanden en te bouwen aan echte menslievendheid tezamen met een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit. Dat is de weg naar een betere wereld, naar een vredevol samenleven, naar een samenleving die gebouwd wordt op de inspiratie die we ontvangen van het evangelie van Jezus Christus. Vriendschap zal zich daarom ook moeten uitbreiden tot een hechte band met Christus.

Eigenlijk zou ik alle scholen van het bisdom moeten kunnen bezoeken, maar u weet dat dit niet haalbaar is, vandaar dat ik graag reken op het werk van de begeleiders van het vicariaat. Ik ben heel dankbaar voor al wat er gebeurt aan bezoeken, begeleiding, permanente vorming op Pedic enz. Jullie weten dat deze competente mensen steeds bereid zijn te luisteren en te ondersteunen.

Beste vrienden - zo mag ik jullie toch noemen – ik wens aan elk van u een gezegend schooljaar, veel vreugde bij het zien dat de leerlingen groeien in de wetenschap en in menselijkheid. Zorg goed voor hen maar vergeet ook niet voor uzelf te zorgen.

Met veel dank.

+ Luc Van Looy
Bisschop van Gent