BOS leeft!

14 november 2017

Hoewel er achter de regelgevende coulissen hard nagedacht en gewerkt wordt, blijft het decretaal voorlopig nog stil rond BOS. De besturen ‘op het terrein’ laten zich er echter niet door tegenhouden, getuige de verschillende grotere fusies die ondertussen plaatsvonden.

Enkele weken geleden lieten we je al weten dat momenteel maar liefst 90 % van de besturen in gesprek zijn met andere besturen om een samenwerking te onderzoeken, voor te bereiden of uit te werken. Bij de resterende 10 % zijn er enkele besturen die afwachten, maar ook een heel aantal die al een fusieproces achter de rug hebben en geoptimaliseerd zijn.

Oscar Romerocollege

Zo is er het Oscar Romerocollege in de regio Dendermonde. In september 2016 zetten zij al een eerste stap en fuseerden zij tot een bestuur met vier scholen secundair onderwijs en twee basisscholen. Dat was geen eindpunt voor hen, want op 1 januari 2018 fuseren zij verder met enkele besturen basisonderwijs en buitengewoon onderwijs. In totaal zal het bestuur Oscar Romerocollege een 7000-tal leerlingen tellen. De overkoepelend directeur ziet alleen maar voordelen in de samenwerking. Het laat hen immers toe een aantal gemeenschappelijke taken efficiënter uit te voeren. De verschillende scholen blijven wel hun eigen pedagogisch project voeren en behouden hun eigen naam. Ook andere scholen hebben interesse om bij het Oscar Romerocollege aan te sluiten. Hun fusieverhaal is dus zeker nog niet af.

Scholengroep Kitos

Een ander mooi voorbeeld is de scholengroep Kitos uit de regio Mechelen. Vier schoolbesturen beslisten er om te fuseren en op 1 september 2017 werd de nieuwe groep boven de doopvont gehouden. De groep draagt zorg voor zo’n 14 scholen, 7 700 kinderen en jongeren en telt een 650-tal personeelsleden. Ook daar ziet de overkoepelend directeur alleen maar opportuniteiten. Door de centrale uitbouw van een professionele ondersteuning kunnen directeurs en leraren zich focussen op hun kerntaak: de leerlingen beter begeleiden in hun schoolloopbaan. Voor hem is de samenwerking in een groter geheel een voorwaarde om het onderwijs van de 21e eeuw op een kwalitatieve manier te kunnen aanbieden.

Ondersteuning en nascholingen

Wij zullen in de toekomst regelmatig berichten over andere mooi fusieverhalen. Ondertussen blijven wij zowel regionaal als Vlaanderenbreed ondersteuning bieden bij de verschillende BOS-processen. Vergeet ook niet in te schrijven op de BOS-vormingen voor besturen en directies. Vanaf 20 november starten de vormingen rond BOS & Financiën en BOS & Communicatie en inspraak. Voor meer informatie en om in te schrijven kun je op de website nascholing.be terecht.