BOS: aanpassing nota BOS & personeel

15 mei 2018

Op vraag van enkele besturen pasten we de nota BOS & Personeel aan. Ook de bijlage bij de nota, het voorstel van addendum voor de arbeidsovereenkomst in geval van wijziging van de werkgever, werd aangepast. In de nieuwe versie verduidelijkten we dat de overdracht van de arbeidsovereenkomst alleen moet meegedeeld worden aan de personeelsleden. Het personeelslid moet alleen ‘voor kennisname’ ondertekenen en niet ‘voor akkoord’.

Besturen met andere concrete vragen of suggesties rond nieuwe BOS-vormingen of -documenten, mogen die steeds aan ons doorspelen via BOS [at] katholiekonderwijs.vlaanderen. Neem alvast een kijkje naar de vormingen die voor volgend schooljaar gepland zijn, en raadpleeg zeker ook onze website.