Bezoek aan het schoolbestuur van de Scholen Sint-Franciscus te Roosdaal – 8 december

07 december 2015

Onderwerp van gesprek is de zorg voor het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsleerproces en de plaats van het buitengewoon onderwijs in het kader van de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.
Dit bezoek vindt plaats in de Lostraat 175 te 1760 Roosdaal vanaf 19.30u.