Bevraging over de beschikbaarheid van stageplaatsen en werkplekken

03 september 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen verneemt van een aantal scholen en centra dat het naar aanleiding van COVID-19 moeilijker is om bedrijven te vinden voor stage, leren en werken en duaal leren. Om onze scholen gericht te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, willen we deze problematiek op korte termijn beter in kaart brengen. Daarom vragen we de scholen met een aanbod in tso en bso om deze korte vragenlijst in te vullen tegen dinsdagavond 8 september 2020. Dat laat ons toe om geïnformeerd in overleg te gaan met beleid en arbeidsmarktpartners.

De coördinatoren van de centra voor leren en werken en de directeurs van de BuSO-scholen krijgen een afzonderlijke vragenlijst in de mailbox.

Voor vragen kan je terecht bij koen.stassen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen.   

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!