Bestelling brochure "Werken in een Maatwerkbedrijf"

27 november 2015

Op de studiedag ‘Zin in M²’ van 21 oktober 2015 ontvingen de aanwezige scholen de brochure Werken in een Maatwerkbedrijf. De niet aanwezige scholen buitengewoon secundair onderwijs zullen eveneens één exemplaar ontvangen via hun niveaucoördinator BuO. Er is bovendien de mogelijkheid om tegen de prijs van 1 euro per stuk extra exemplaren te bestellen bij wendy.meulemans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (02 507 06 27). De brochure is geschreven voor leerlingen, ouders, CLB-medewerkers en andere betrokkenen. Het eenvoudige taalgebruik maakt van deze brochure een vlot lezende publicatie.

De betaling dient altijd te gebeuren via het rekeningnummer van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

  • BE66 4350 3049 3143
  • Mededeling: ‘Kostenplaats 4120 - Brochure Werken in een Maatwerkbedrijf + naam van de geadresseerde’