Beperkte correctie in Mededeling vacantverklaring

27 januari 2016

In de Mededeling over vacantverklaring van wervingsambten hebben we enkele correcties aangebracht. Ze betreffen de overgedragen en herverdeelde lestijden en de omschrijving van de betrekking (basisonderwijs, punt 4.1) en de ION-uren in het buso (punt 4.4). Ook het model van bericht van vacantverklaring (bijlage 1) werd daarop afgestemd.