Begeleidingsverslag schooljaar 2018-2019

02 december 2019

Op 30 november dienden we het begeleidingsverslag voor het schooljaar 2018-2019 bij de overheid in. In dat verslag geven we enerzijds een stand van zaken van de uitrol van het begeleidingsplan na één schooljaar. Anderzijds lichten we daarin toe hoe onze interne werking daarop afgestemd wordt, bijvoorbeeld hoe we onze middelen en ambten daartoe inzetten.

Het begeleidingsverslag is niet louter een verantwoordingsinstrument, het speelt ook een rol in onze eigen kwaliteitsontwikkeling. De opmaak van het begeleidingsplan gaat gepaard met een reflectie: we houden onszelf een spiegel voor en sturen bij waar nodig. In de Vlaanderenbrede Overleggroepen gingen begeleiders met elkaar in gesprek over wat goede voorbeelden van begeleidingsinterventies rond een bepaald prioritair thema zijn.

De verspreiding van het begeleidingsverslag zorgt ervoor dat elke begeleider toegang heeft tot de voorbeelden van goede praktijk. Zo doen we aan kennisdeling. De kwaliteitsbegeleiders bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat begeleiders echt gebruik gaan maken van die voorbeelden.