Autisme en stage, een vormingsdag voor (buiten)gewoon secundair onderwijs - 26 april 2018

26 april 2018

Op 26 april 2018 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de Factorij in Schaarbeek een studiedag over autisme en stage.

Voor leerlingen met autisme bepaalt hun stage vaak of ze al dan niet slagen. Leerlingen haken af, stageplaatsen soms ook. Klassenraden discussiëren over het evenwicht tussen redelijke aanpassingen en het behalen van de norm. Hoe kunnen we leerlingen met autisme ondersteunen, zodat ze groeien in de nodige competenties? Hoe kunnen we stageplaatsen voorbereiden?

De vragen over autisme en stage zijn ontelbaar. We hopen op deze studiedag enkele vragen te beantwoorden en opleidingen tegelijk uit te nodigen tot reflectie op eigen stagewerking.

Ons programma

09.30-12.30 uur: plenaire lezing over “Autisme en werk” door Peter Vermeulen, medewerker van Autisme Centraal
Vanuit gesprekken met volwassen personen met autisme en wetenschappelijk onderzoek gaat hij in op succesfactoren, drempels en hoe we de werkplek autismevriendelijk kunnen maken.

12.30-13.20 uur: lunchpauze

13.20-14.30 uur: plenaire lezing over stagevoorbereiding, stageorganisatie en competenties versterken in gewoon en buitengewoon onderwijs door Lieve Van Soom en Katrien Bressers

14.45-16.00 uur: keuzewerkwinkels

  • Werkwinkel 1: leerplannen zachte sector door An Van Grieken, studiegebiedverantwoordelijke zachte sectoren

Het geleerde van de dag concreet maken binnen de studiegebieden van de zachte sectoren.

  • Werkwinkel 2: leerplannen wetenschap en techniek door Eddy Vanhove, pedagogisch begeleider regio Limburg (in overleg met Frank Remy, studiegebiedverantwoordelijke scholen voor wetenschap en techniek)

Het geleerde van de dag concreet maken binnen de studiegebieden van wetenschap en techniek.

  • Werkwinkel 3: praktijkvoorbeeld OV3 en OV4 Sint-Elisabeth Wijchmaal

Buitengewoon secundair onderwijs Sint-Elisabeth heeft een duidelijke visie en werkmaterialen voor de voorbereiding, de stage(plaats) en de verwerking. Tijdens de werkwinkel geven ze inkijk in hun proces en materialen. Daarna reflecteren we vanuit hun voorbeeld op eigen schoolwerking en documenten.

  • Werkwinkel 4: GTB over trajectbegeleiding aan personen met een arbeidshandicap Kennismaken met de werking van GTB en wat ze voor leerlingen met een arbeidshandicap kunnen betekenen na hun afstuderen.

Schrijf je voor de vormingsdag in via de nascholingspagina ‘autisme en … stage’.