Anne Verhoeven - nieuwe teamverantwoordelijke basisonderwijs

18 augustus 2015

Op 1 september 2015 start Anne Verhoeven als teamverantwoordelijke basisonderwijs bij de Dienst Curriculum & vorming. Ze volgt er Ria De Sadeleer op. Anne was totnogtoe verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen, waar ze uiteenlopende taken in de lerarenopleidingen en met name in de lerarenopleiding lager onderwijs opnam. Anne brengt een grote expertise met zich mee, gecombineerd met diverse ervaringen in het basisonderwijs. We verwelkomen haar dan ook van harte en wensen haar veel succes toe in haar nieuwe functie!