Anderstalige nieuwkomer?

05 september 2018

Schreef een anderstalige nieuwkomer zich op jouw school in? Als die leerling OKAN heeft gevolgd, contacteer dan gerust de onthaalschool waar de jongere vandaan komt en vraag het doorstroomdossier op. De OKAN-school maakt dat voor elke leerling op. Je vindt daarin al heel wat informatie, onder andere over het afgelegde taaltraject. De vervolgschoolcoach staat voor jou en je team klaar om een beeld te schetsen van de leerling op een portretterende of toelatingsklassenraad en om het schoolteam bij te staan bij de verdere begeleiding van de jongere.