Actuele vraag tijdens de plenaire vergadering van 29 juni

30 juni 2016

Vermoedelijk ging de vraag van onderwijscommissaris Caroline Gennez terug op de zgn. 8ste stap die de vzw Schulden op School (SOS) recent vorm heeft gegeven met het oog op een “menswaardige inningsprocedure voor onbetaalde rekeningen” .
Die vzw maar nu ook de incassobureaus rekenen al op 10 procent van alle onbetaalde Vlaamse schoolfacturen, aldus Gennez, en ze wilde weten hoe minister Crevits die schoolkosten effectief ging beheren.
De minister verwees in haar antwoord naar 3 elementen die de vzw SOS belangrijk vindt en sprak daarbij uitdrukkelijk over de studiekostenmonitor die ontwikkeld wordt om duidelijkheid te krijgen over de aangerekende kosten en ongeveer nu klaar zou moeten zijn. Ook het tijdig uitbetalen van de studiefinanciering kwam aan bod.
De vragensteller liet ook bij deze gelegenheid niet na, zoals eerder in verscheidene onderwijscommissievergaderingen, om te wijzen op het verband met de besparingen deze legislatuur op werkingsmiddelen, en daarnaast was er ook het recente bericht over een maximumfactuur in het Antwerpse provinciaal secundair onderwijs, dat volgens Gennez navolging verdiende. Nog ruimer bekeken, en terecht, verbond ze dit onderwijsthema ten slotte met de toegenomen facturen tout court bij de gezinnen. 

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de toename van het aantal onbetaalde schoolfacturen van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.