Aanwendingspercentage levensbeschouwelijke vakken in het gewoon secundair onderwijs

01 juli 2020

Het aanwendingspercentage dat toegepast wordt op het resultaat van de berekeningsmethode van de omkaderingsmiddelen wordt voor de uren levensbeschouwing (godsdienst) teruggebracht van 98 % naar 96,57 %.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt dat het aanwendingspercentage van de uren-leraar voor godsdienst met 1,43 % wordt gereduceerd en diende dan ook een protocol in van niet akkoord. De katholieke scholen zetten heel sterk in op de realisatie van het project van de katholieke dialoogschool via de levensbeschouwelijke vakken. We stellen nu al vast dat het aantal uren godsdienst, dat op basis van splitsingsnormen tot stand komt, in een aantal secundaire scholen ontoereikend is zodat scholen verplicht zijn om vanuit het reguliere pakket uren-leraar bij te passen. De reductie zal het tekort vergroten en de noodzaak om meer gebruik te maken van het reguliere pakket doen toenemen ten koste van het pedagogisch comfort van de leerlingen.

Ondanks het feit dat de reglementering nog niet definitief is goedgekeurd, wordt dit nieuwe aanwendingspercentage al toegepast op de verstuurde dienstbrieven.