Aanwending vrije GON-eenheden ( = overschotten) in het lopende schooljaar 2015-2016

10 mei 2016

Wegens een sterke vermindering van het aantal aanmeldingen van nieuwe GON-leerlingen voor het schooljaar 2015-2016 werden de GON-lestijden/lesuren en uren en de punten voor de integratietoelage zoals toegekend voor het schooljaar 2014-2015, in de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs behouden tijdens het schooljaar 2015-2016 (= 'bevriezing’ van de GON-ondersteuning).

Door deze bevriezing beschikten de dienstverlenende GON-scholen buitengewoon onderwijs in het schooljaar 2015-2016 over een equipe van GON-begeleiders die in zekere mate niet in overeenstemming is met de effectieve aantallen GON-leerlingen.

GON-scholen met een stijgend aantal GON-leerlingen hadden door de bevriezing onvoldoende GON-lestijden/lesuren en uren om alle GON-leerlingen te begeleiden. Hierdoor kwam de kwaliteit van hun GON-begeleiding in het gedrang.

Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen was er een grote solidariteit tussen GON-scholen. GON-scholen met een dalend aantal GON-leerlingen hebben GON-eenheden overgedragen aan GON-scholen met een stijgend aantal GON-leerlingen. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij onze GON-scholen nog eens uitdrukkelijk bedanken voor deze solidariteit!

De resterende vrije GON-eenheden (= overschotten) zijn door de GON-scholen zinvol ingezet. De overheid vraagt ons per GON-school in kaart te brengen waarvoor de overschotten ingezet zijn. Daarom vragen wij aan al onze GON-scholen om de bijhorende vragenlijst in te vullen ten laatste tegen 18 mei 2016. GON-scholen die geen overschotten hadden vullen ook deze vragenlijst in.

Voor vragen kun je contact opnemen met Veronique Decock veronique.decock [at] katholiekonderwijs.vlaanderen - 02 507 08 13 - 0492 73 26 42