Aanvullend attest fytolicentie

25 juni 2020

De FOD Volksgezondheid duidde aan welke studiebewijzen in het land- en tuinbouwonderwijs geldig zijn voor een aanvraag van een fytolicentie. Dit is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat de houder op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kan omgaan.

Naast de uitreiking van het benodigde studiebewijs, moet de school bevestigen dat de leerling minstens 16 (NP,P1), 60 (P2) of 120 (P3) uren over gewasbescherming heeft gevolgd waarbij hij een grondige kennis bezit van de betrokken onderwerpen. De FOD legt hiervoor geen model op, maar verwijst naar een aanvulling op het diploma of een afzonderlijk attest.

Een aanvulling op het diploma (of het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs) is echter niet mogelijk omdat scholen verplicht zijn de modellen van de omzendbrief SO 64 te hanteren. Daarom ontwikkelde Katholiek Onderwijs Vlaanderen een model van aanvullend attest. Alle betrokken scholen ontvingen dit model via e-mail. Voor verdere vragen kun je terecht bij wim.vanderschueren [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Wim Vanderschueren), studiegebiedverantwoordelijke land- en tuinbouw.