Aanvragen Structuurwijzigingen internaten 2016-2017

09 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke internaten vallen onder de interne planningsprocedure. Internaten die op 1 september 2016 herstructureren (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats) of die hun aanbod uitbreiden (bv. internaat secundair onderwijs dat zich ook richt naar leerlingen basisonderwijs; bv. jongensinternaat dat meisjes wenst in te schrijven) sturen een aanvraag naar het bestuur van de scholengemeenschap, naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC ten laatste 30 november 2015.

De precieze modaliteiten voor die aanvragen lees je in planningsmededeling 'Aanvragen in verband met de rationele ontwikkeling van de vrije internaten - schooljaar 2016-2017'. De aandacht wordt gevestigd op wijze van indienen, vermeld op de laatste pagina van de planningsmededeling. Voor de aanvraag kun je gebruikmaken van het aanvraagformulier

Voor bijkomende informatie kun je terecht bij anja.dingenen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen of bij patrick.deboutte [at] katholiekonderwijs.vlaanderen .