Aanvraag rapporten van de gevalideerde toetsen

11 juni 2020

Vanaf vrijdag 19 juni 2020 kun je via de links schoolrapport en klasrapport de resultaten aanvragen van jouw school voor de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor het einde van het basisonderwijs. Je meldt je aan met je login en wachtwoord voor de toepassingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De dag na je aanvraag zul je de rapporten kunnen raadplegen. Jij en je collega’s krijgen daarvoor een e-mail toegestuurd met daarin een rechtstreekse link naar jullie rapporten.

Om je resultaten te kunnen gebruiken in het kader van jullie interne kwaliteitsontwikkeling, geven we ook altijd het Vlaamse gemiddelde en het gemiddelde van je referentiegroep mee. Op die manier kun je je vergelijken met de resultaten van scholen die de toetsen eveneens tijdens deze coronacrisis afnamen. Let wel: enkel de resultaten van de scholen die de antwoorden invoeren tegen woensdag 17 juni zullen meegenomen worden in de Vlaamse gemiddeldes en de gemiddeldes van hun referentiegroep.

Omwille van deze uitzonderlijke situatie kozen we ervoor om de toetsen van vorig jaar opnieuw aan te bieden. Op die manier kunnen jullie nagaan wat de impact van de coronacrisis is. Welke resultaten waren even goed, wat is dit schooljaar minder goed en wat werd misschien beter gedaan? We werkten een stappenplan uit dat jou en je schoolteam kan inspireren bij het analyseren van de resultaten. Je kunt ook steeds een beroep doen op jouw schoolbegeleider voor ondersteuning bij het uitvoeren van het stappenplan.