Aanvraag om een verlofstelsel vervroegd stop te zetten

23 maart 2020

Sommige personeelsleden overwegen om een lopend verlofstelsel vervroegd stop te zetten. Het bestuur dient voor de stopzetting van bepaalde verlofstelsels een afwijking op de einddatum toe te staan. We adviseren onze besturen om dat niet te doen als de vraag louter gesteld wordt om tijdelijk meer loon te krijgen. Bovendien maakt een vervroegde stopzetting ook meteen een einde aan de aanstelling van de interimaris.

Het akkoord van het bestuur is nodig om de volgende verlofstelsels vervroegd stop te zetten:

  • afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)
  • verlof voor verminderde prestaties (VVP)
  • verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (VVP55+)
  • thematische loopbaanonderbrekingen (50+ en 55+, ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen) mits 30 dagen vooropzeg en bijkomende toestemming van de minister of zijn gemachtigde