Aanvraag afwijkingsuren buitengewoon onderwijs 2019-2020

21 augustus 2019

De Omzendbrief NO/2006/02 ‘Afwijkingslestijden, -lesuren en-uren’ biedt scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs de mogelijkheid om bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aan te vragen. Die verruiming van middelen is bedoeld om in lokale noodsituaties hulp te bieden en de kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te vrijwaren wanneer die door bijzondere omstandigheden in het gedrang zou komen.

Het contingent van die bijkomende betrekkingen is beperkt en wordt per onderwijsnet berekend op 0,475 procent van het organiek personeelskader van het voorgaande schooljaar. De toekenning van die afwijkingsuren gebeurt op basis van advies en overleg met de onderwijsverstrekkers. Dat vindt op 2 oktober 2019 plaats.

We bezorgen je de richtlijnen voor het indienen van die aanvraag.