Aanstelling van een verzekeringsmakelaar

16 maart 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen start in 2020 via DOKO vzw de aanbestedingen op voor de vernieuwing van de verzekeringscontracten die in 2021 op eindvervaldag komen.

Daarvoor stelden we recent via een mededingingsprocedure een verzekeringsmakelaar aan. Die makelaar zal ons bijstaan bij de realisatie van de nieuwe raamovereenkomsten. IC-Verzekeringen behaalde voor deze opdracht in de aanstellingsprocedure de hoogste score, en dit zowel inzake prijs, kwaliteit van de aangeboden dienstverlening, het voorgestelde team én de visie op verzekeringen voor de onderwijssector.  

In een eerste fase in de vernieuwing van de verzekeringscontracten staat IC-Verzekeringen in voor een audit van de verzekeringspolissen. Die stap hoort thuis in de marktverkenning waarmee we een volledig en concreet inzicht willen verwerven, zowel in de huidige verzekeringswaarborgen als in de aangepaste waarborgen die we best voorzien voor de nieuwe verzekeringen.

Op het einde van die fase, waarschijnlijk na de zomervakantie 2020, zullen we aan onze schoolbesturen vragen om een mandaat te verlenen voor deze raamovereenkomst makelaarsdiensten. Op dat ogenblik vragen we je om de opzegbrieven voor je lopende verzekeringscontracten te ondertekenen. Wij zorgen dan samen met IC-verzekeringen voor nieuwe (raamovereenkomsten voor) verzekeringscontracten die optimaal aangepast zijn aan de gewijzigde reglementering en behoeften van onze scholen.

Dat is voorzien voor na de zomervakantie van 2020. Wij houden je verder op de hoogte.