Aanspreekpunten zomerscholen

26 mei 2020

Na grondige afwegingen naar haalbaarheid, kiezen sommige scholen ervoor om toch een zomerklas aan te bieden. Wanneer je als school bij de opmaak van je aanvraag meer informatie wenst over de zomerscholen, kun je terecht op het e-mailadres zomerscholen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, maar ook bij je begeleidingsdienst. In elke regio zijn er aanspreekpunten. Je vindt ze in punt 9 van onze tekst over de zomerscholen.

De begeleiding ondersteunt als kritische vriend de school in het proces van de organisatie van een zomerschool. We bieden onder meer antwoorden op technisch-juridische vragen, brengen je in contact met organisaties en mensen voor eventuele samenwerking, helpen je de inhoud van de zomerschool te koppelen aan de leerplandoelen en verzamelen materiaal.