Aanpassingen aan enkele visiedocumenten naar aanleiding van de opsplitsing van het leergebied wereldoriëntatie door de overheid

12 oktober 2015

In de zoeker van het katholiek basisonderwijs vind je bij de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen niet meer de eindtermen en ontwikkelingsdoelen wereldoriëntatie. Sinds dit schooljaar worden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen namelijk opgesplitst voor de twee nieuwe leergebieden ‘mens en maatschappij’ en ‘wetenschappen en techniek’.

De nummering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ‘wetenschappen en techniek’ blijft dezelfde als voorheen (de domeinen natuur en techniek zitten in dat leergebied). De eindtermen en ontwikkelingsdoelen die tot ‘mens en maatschappij’ behoren (mens, maatschappij, ruimte, tijd en brongebruik) zijn anders genummerd dan vóór september. De zoeker toont de juiste nummering.

Ook de aangepaste versie van het leerplan wereldoriëntatie (met de juiste concordantie eindtermen en ontwikkelingsdoelen) staat op onze website.