Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs en voor het buitengewoon secundair onderwijs (enkel voor OV4) 2020-2021

09 juni 2020

Vanaf dit schooljaar zullen klassenraden een advies moeten geven over overzitten. We formuleerden een tekstsuggestie voor de aanpassingen aan het schoolreglement met het oog op volgend schooljaar. Deze tekstsuggestie verspreidden we via ons nieuwsbericht van 22 april.
 
De regelgeving werd op dit punt echter gewijzigd: de voorwaarden voor overzitten bij een B-attest worden doorgetrokken naar het oriënteringsattest A met uitsluiting voor bepaalde basisopties/pakketten, uitgereikt in het eerste leerjaar A of B. We stemden onze tekstsuggestie daar verder op af:
 
Overweeg je om je leerjaar over te zitten? 
 
Voor het overzitten van een leerjaar heb je meestal een gunstig advies van de delibererende klassenraad nodig. Bij een gunstig advies van die klassenraad moet je ook (een niet-bindend) advies vragen aan het CLB dat jou zal ondersteunen in jouw beslissing om al dan niet over te zitten. Dat is het geval:

  • in het 1ste leerjaar A of B
    als je een oriënteringsattest A behaalde waarmee je niet in alle basisopties of pakketten je schoolloopbaan kan voortzetten en je het 1ste leerjaar A of B wil overzitten;
  • vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad
    als je een oriënteringsattest B behaalde en je je leerjaar (in dezelfde of in een andere studierichting) wil overzitten.

Behaalde je in het 1ste leerjaar B een oriënteringsattest A zonder beperkingen? Dan kun je beslissen om het 1ste leerjaar A over te zitten. De delibererende klassenraad en het CLB kunnen je daarin adviseren, maar hun adviezen zijn niet bindend.
 
Behaalde je in het 2de leerjaar van de eerste graad en de hogere leerjaren een oriënteringsattest A? Dan kun je beslissen om je leerjaar over te zitten in een andere studierichting. In dat geval moet je aan het CLB advies vragen om je te helpen beslissen of je je leerjaar, ondanks je gunstig resultaat, toch wil overzitten in een andere studierichting. Dit advies is niet bindend. De delibererende klassenraad kan je daarin ook adviseren, maar zijn advies is ditmaal ook niet bindend. 
 
Behaalde je een oriënteringsattest C, dan kun je weliswaar steeds het leerjaar overzitten.

Je vindt de aangepaste tekstsuggestie in punt 3.6.2 van ons model van schoolreglement voor het voltijds gewoon secundair onderwijs. Voor OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs voegden we de tekstsuggestie toe in punt 3.6.2 van het model van schoolreglement voor het buitengewoon secundair onderwijs.