Aanpassing aan de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021

09 juni 2020

Zoals we vorige week via onze nieuwsbrief communiceerden, hebben we dit schooljaar te maken met een aantal onverwachte wijzigingen voor de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021. Het ontwerp van onderwijsdecreet XXX wijzigde namelijk op een aantal punten.

Er zijn twee belangrijke aanpassingen voor het basisonderwijs: 
  • In het kader van de leerplicht moeten vijfjarige kleuters volgend schooljaar geen 275, maar 290 halve dagen aanwezig zijn. Dit pasten we aan in het model van schoolreglement (bu)bao.
  • De toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs veranderen voor het schooljaar 2020-2021 niet. De oude toelatingsvoorwaarden blijven volgend schooljaar nog gelden. Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen deze wel wijzigen, maar dat heeft geen gevolgen voor het schoolreglement van volgend schooljaar. Dit pasten we aan in de informatiebrochure onderwijsregelgeving van het gewoon basisonderwijs.
Je vindt de nieuwe modellen terug op de pagina School- en centrumreglement (bao en buo)