Aanneembaarheid verloven in functie van het pensioen: stand van zaken

03 oktober 2017

Het voorbije schooljaar werden terecht heel veel vragen gesteld over de aanneembaarheid van verschillende verlofstelsels in functie van het pensioen. Om effectief in aanmerking te komen voor het pensioen moeten de verloven opgenomen worden in de lijst die als bijlage bij de wet van 6 januari 2014 toegevoegd is.

Voor het zorgkrediet en het langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen heeft Didier Bacquelaine, minister van Pensioenen, in een brief gericht aan minister van Onderwijs Hilde Crevits bevestigd dat een Koninklijk Besluit in voorbereiding is om de verloven toe te voegen aan de bedoelde lijst. Voor beide verlofstelsels kunnen we dus nagenoeg met 100 procent zekerheid zeggen dat ze in aanmerking zullen komen voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen.

Over de aanneembaarheid van het verlof voor verminderde prestaties in functie van het pensioen is momenteel nog steeds geen beslissing genomen.