Aan de slag met data! - 21 & 22 april 2016 - Hotel Aazaert - Blankenberge

25 november 2015

"Werken aan de onderzoekscompetenties van leraren"

"Data als beleidsinstrument voor scholen"

"Onderzoek versterkt leraren"

"Mijn onderwijs: databundels voor scholen"

 

Dat het werken met data nog steeds een actueel thema is, blijkt uit de bovenstaande titels uit verschillende media. Met dit tweedaagse seminarie willen we de resultaten van academisch onderzoek koppelen aan jullie alledaagse praktijk. Onderzoeksresultaten en rapporten zijn veelvuldig aanwezig, maar hoe ga je daar nu in je eigen school/centrum mee aan de slag?

Tijdens deze twee dagen worden vier onderzoeksthema's voorgesteld. Daarna gaan de onderzoekers zelf via intervisie mee op zoek naar de mogelijkheden die je hebt om daar binnen je eigen praktijk mee aan de slag te gaan. Het seminarie is een niet te missen kans voor leraren, directies, kaderleden en coördinatoren die meer gebruik willen maken van onderzoek om hun eigen praktijk te verbeteren. 

Programma (dag 1 en 2):

  • Voormiddag: voorstelling probleemstelling, methodologie, onderzoeksproces en onderzoeksresultaten ... 
  • Namiddag: Intervisie en koppeling naar de praktijk van de deelnemers

Je kiest per dag de workshop die je wilt volgen. Op dag 1 kun je kiezen uit vier workshops, op dag 2 is er de keuze uit drie workshops.

Workshops

  • D-Pac: een digitaal platform voor het assessment van competenties (Sven De Maeyer & Liesje Coertjens - UA - EduBron)
  • Het effect van immigratieachtergrond op de leerverwachting van studenten (Dimokritos Kavadias - VUB - TOR)
  • De impact van afstands- en online leertrajecten op de organisatie van het hoger onderwijs (Martin Valcke - UGent)
  • Mijn onderwijs: het potentieel van de databundels & invloed op het beleid (Carine Steverlynck - Onderwijsinspectie - Brussel)

Inschrijvingskosten:

95 euro voor 1 dag (excl. diner & overnachting) - 265 euro voor 2 dagen (incl diner & overnachting)

Inschrijvingen gebeuren via de nascholingswebsite van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.