Aan de slag met Damiaan in jouw klas: nieuwe educatieve Damiaanpakketten

18 november 2019

Tien jaar na Damiaans heiligverklaring zijn nu twee nieuwe educatieve Damiaanpakketten beschikbaar op de THOMAS-website:

Zij komen naast de twee al bestaande educatieve Damiaanpakketten op de Thomas-website:

In samenwerking met THOMAS, het godsdienstonderwijsproject van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, maakt Damiaan Vandaag de komende drie schooljaren werk van een geactualiseerd educatief aanbod rond Damiaan en zijn actuele boodschap en waarden (geloof, inspiratie, engagement, solidariteit, inclusie, diversiteit, waardigheid, respect, dialoog ...), gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, het beroepssecundair onderwijs en het hoger onderwijs. Dat zal zich concreet vertalen in zes lespakketten met nieuwe invalshoeken, inhouden, werkvormen en pasklare lessuggesties.

Misschien heb je zelf wel bepaalde thema’s, invalshoeken of didactische suggesties in gedachten die zeker niet zouden mogen ontbreken? Meld ze aan Damiaan Vandaag. Voor suggesties en meer info: info [at] damiaanvandaag.be of 016 31 63 68.