28 september 2020: stakingsaanzegging gemeenschappelijk vakbondsfront

16 september 2020

Op maandag 28 september 2020 organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACLVB, ACV) in verschillende steden militantenbijeenkomsten om zijn eis bij te zetten dat de onderhandelingen over de welvaartsenveloppe zonder keurslijf moeten gebeuren. De stakingsaanzegging dekt zowel de gesubsidieerde als de contractuele gesyndiceerde personeelsleden. Voorlopig is het nog onduidelijk of de onderwijsbonden actief tot deelname aan die bijeenkomsten zullen oproepen.