17 oktober 2020 - Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

14 oktober 2020

17 oktober werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. Het Katholiek Onderwijs roept op om te blijven strijden tegen armoede en voor een genereus ambitieus onderwijs voor elke leerling.

In al onze scholen zitten kinderen uit kwetsbare gezinnen en  hun aantal neemt zorgwekkend toe. De heersende coronacrisis heeft dit pijnlijk duidelijk gemaakt. Schoolteams hebben diverse acties ondernomen om de leerlingen nabij te zijn en te ondersteunen. De waardering daarvoor kan niet genoeg herhaald worden.

Maar armoede heeft niet enkel invloed op de betaalbaarheid van het onderwijs door ouders. Het bepaalt ook het welbevinden van het kind, de sociale relaties, de plaats op de sociale ladder, de onderwijsloopbaan en de leerprestaties. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen wij daarom onze scholen in het voeren van een zorgbreed- en kansenrijk onderwijs. We ondersteunen hen ook in het voeren van een kostenbeheersend beleid.

Laat je inspireren door het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs “Bouwen aan een school voor iedereen”.
Je pedagogisch begeleider kan je erbij schoolnabij helpen. Stap als school mee in onze een raamovereenkomst voor schoolboeken. Scholen die daarop intekenen, bieden hun leerlingen materiaal aan de laagste prijs. Ze kunnen rekenen op vooraf afgesproken dienstverlening van de uitgevers maar ook op afspraken om mensen in armoede te ondersteunen. De dialoog tussen school en ouders over de leerprestaties en de ontwikkeling van het kind en een transparante communicatie over het kostenbeleid, zijn essentieel.
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen/kinderrechten
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vademecum-zorg-en-kansen/kwetsbaarheid-en-armoede
https://netwerktegenarmoede.be/nl/thema-s/onderwijs?categorie=bbc9j13j
https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/spots-op-gelijke-onderwijskansen