Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

19 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het:

17 december 2018

De Franse Gemeenschapscommissie heeft een belangenconflict ingediend naar aanleiding van de voorrangsregeling in Brussel. Dat belangenconflict zorgt voor een mogelijke stilstand van het decreet. Vandaag kregen we een stand van zaken van de Vlaamse overheid. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om tot een oplossing te komen.

17 december 2018

Naast vormingen organiseert en ondersteunt vzw DOKO ook intervisiemomenten onder de vorm van netwerkgroepen. Wie nu bij de verschillende besturen instaat voor aankopen en met de wetgeving overheidsopdrachten geconfronteerd wordt, heeft zelden een klankbord bij directe collega’s.

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

12 december 2018

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief de naschoolse opvang, kinderopvang of de werkvloer is?

12 december 2018

In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:

10 december 2018

De programmatieaanvragen voor structuuronderdelen duaal in het gewoon voltijds en deeltijds secundair onderwijs dien je vóór 31 december 2018 bij AgODi in. Je kunt de externe planningsprocedure voor het gewoon secundair onderwijs nalezen in het punt 3.4 van de Ministeriële Omzendbrief SO 61.

06 december 2018

Op dinsdag 4 december vond in de Commissie voor Onderwijs een hoorzitting plaats over het nieuwe inschrijvingsdecreet. De vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, stad Gent, stad Antwerpen en de lokale overlegplatforms werden hiervoor uitgenodigd.

10 december 2018

Ook op de open COBES-vergadering voor alle besturen van de regio Oost-Vlaanderen bespreekt directeur-generaal Lieven Boeve het ontwerp van memorandum aan de Vlaamse regering en de stand van zaken met betrekking tot bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting.

Deze vergadering vindt plaats in Marialand 31, 9000 Gent.

Pagina's