Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

22 mei 2019

Dat er een extra plenaire vergadering nodig was voor het Mestactieplan? Akkoord. Dat het Mestactieplan belangrijk is? Akkoord. Maar de zin van ook per se actuele vragen te willen in deze extra plenaire vergadering, terwijl politici in deze fase volop in campagnemodus waren, ontging mij.

22 mei 2019

In mei 2020 moeten opnieuw sociale verkiezingen worden georganiseerd. Dat lijkt nog heel ver weg, maar de verkiezingsprocedure strekt zich uit over een periode van maar liefst 150 kalenderdagen. Concreet betekent het dat de eerste stappen al gezet moeten worden in december 2019. En om die eerste stappen te kunnen zetten, is toch wel wat voorbereiding nodig.

21 mei 2019

Met de integratie van vzw IRO op 27 augustus en die van vzw ServiKO op 15 november werd in 2018 een belangrijke stap gezet in de richting van een geïntegreerde ondersteuning voor alle leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het vlak van de wetgeving overheidsopdrachten (WOO).

20 mei 2019

Sinds 2005 heeft België een nationaal ozon- en hitteplan. Dat plan beschrijft op welke manier de Belgische bevolking wordt gewaarschuwd wanneer er volksgezondheidsproblemen worden verwacht door periodes van zeer warm weer.

15 mei 2019

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) wil in samenwerking met het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming zicht krijgen op factoren die het gelijkeonderwijskansenbeleid en het zorgbeleid van scholen beïnvloeden. De onderzoekers gaan na in welke mate scholen lestijden (in het basisonderwijs) of uren (in het secundair onderwijs) aanwenden om dat beleid mee vorm te geven.

15 mei 2019

Sinds deze week krijgen we meldingen van scholen dat ze een Engelstalige kostennota ontvingen van GDPR-Organisation met de vraag om 479 euro te betalen voor toegang tot GDPR Information Access.

15 mei 2019

De uitrol van de modernisering so, met ingang van het schooljaar 2019-2020, zorgt ook voor nieuwe programmatieregelgeving.

13 mei 2019

De huidige raamovereenkomst over de levering van aardgas en elektriciteit met EDF/Luminus loopt tot en met 2021. Door de grote prijsvolatiliteit van energie kozen we bij de raamovereenkomst voor een aankoopstrategie, waarbij de aankopen van aardgas en elektriciteit worden gespreid over drie jaren.

Pagina's