Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

04 maart 2019

Scholen gewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeten een aantal programmaties en structuurwijzigingen – mits DPCC-goedkeuring als het initiatief ressorteert onder de interne planningsprocedure – aanvragen/melden aan AgODi voor 1 april 2019.

04 maart 2019

We herinneren je graag aan de decretale regels over reclame en sponsoring en aan de manier waarop de Commissie Zorgvuldig Bestuur die regels toepast in adviezen. We stellen immers vast dat steeds meer schoolbesturen op de één of andere manier in aanraking komen met reclame en/of sponsoring zonder zich daar altijd goed bewust van te zijn.

27 februari 2019

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. Als overgangsmaatregel werd in het verleden beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB voor te leggen. Het kabinet heeft intussen bevestigd dat die werkwijze kan worden verdergezet.

27 februari 2019

Wil je een overzicht krijgen van de rechtspraak uit 2018 rond overheidsopdrachten? Dan kun je terecht op onze vorming op 2 mei 2019 in Brussel. Gitte Laenen zal de vorming geven.

Door de onbeschikbaarheid van de lesgever verplaatsten we de sessie naar 2 mei. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor wie nog wenst aan te sluiten.

26 februari 2019

Het ging om een al wat ouder voorstel van resolutie van de onderwijscommissarissen Elisabeth Meuleman en Caroline Gennez (ingediend op 5 mei 2017). Enkele cijfers moesten dus wat geüpdatet worden, maar het thema was nog altijd relevant en actueel. Er was al wel enige positieve weg ter zake afgelegd intussen.

25 februari 2019

Op de valreep vestigen we nog even de aandacht op de fiscale fiches die betrekking hebben op inkomstenjaar 2018-2019. 

21 februari 2019

Ook deze actuele vragen lagen in de lijn der verwachtingen, maar toch even ook een reflectie vooraf. Er was nu wel heel recent sprake van een Gents onderzoek over “De overgang naar de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in armoede” (14 februari 2019).

21 februari 2019

In de nieuwsbrief van 31 januari kon je lezen dat het schoolbestuur een uitzondering voor extra pedagogische studiedagen kan aanvragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).

21 februari 2019

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls ging voort op het VLIR-rapport (met een handige samenvatting op p.2) over de zgn.

20 februari 2019

Zoals we vorige week al berichtten, is de nieuwe deadline voor de eerste registratie van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register verschoven naar 30 september 2019.

Pagina's