Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

21 januari 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

17 januari 2019

Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types

16 januari 2019

VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, zal binnenkort een e-mail sturen met de oproep om de gegevens van je school en van je ouderraad/oudercomité/ouderwerking te vervolledigen of te verbeteren. Is alles correct? Dan hoef je de e-mail enkel met 'oké' te beantwoorden. Goed communiceren kan maar dankzij de juiste gegevens!

16 januari 2019

De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet in tweede lezing goed over elektronische facturatie bij overheidsopdrachten. Het voorontwerp zal na inwerkingtreding de wet van 17 juni 2016 over overheidsopdrachten wijzigen.

16 januari 2019

Voor de kandidaat- en startende bestuurders voorzien we nog onthaalsessies op 28 en 30 januari. Er zijn nog enkele vrije plaatsen!

14 januari 2019

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?

14 januari 2019

In het voorjaar 2019 kun je deelnemen aan drie vormingen over overheidsopdrachten:

11 januari 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

10 januari 2019

In onze nieuwsbrief van 21 december 2018 berichtten we je over het feit dat de nieuwe inschrijvingsregels om politieke redenen ‘on hold’ gezet zijn. De bestaande regels rond het inschrijven van leerlingen en rond het werken met een aanmeldingssysteem blijven daardoor gelden.

10 januari 2019

Vlaams Parlementslid Nadia Sminate was bezorgd omdat ons land wordt verplicht om tientallen IS-moeders uit Syrië terug te halen. Met name over de gevolgen daarvan wilde ze enkele vragen stellen.

Pagina's