Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

24 september 2020

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de projecten die goedgekeurd werden in de tweede capaciteitsronde 2019-2020-2021-2022, goed voor 196 miljoen euro. Een derde capaciteitsronde wordt verwacht voor 2022-2023-2024 op basis van de capaciteitsmonitor van 2021, goed voor 75 miljoen euro subsidie per jaar.

23 september 2020

Intussen is de regeling voor de herneming van de sociale verkiezingsprocedure vastgelegd. De verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020.

23 september 2020

Op vraag van heel wat internaatsbeheerders organiseren we een extra reeks. De eerste reeks loopt nog, maar was heel vlug volzet.

Gedurende twee dagen neemt Inge Van Durme, Dienst Bestuur & organisatie, de internaatsbeheerders heel specifiek mee in inhouden rond preventie en hiërarchische lijn.

23 september 2020

Als schoolbestuur draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw onderwijsinstellingen en internaten. Het is dan ook aan jou om er voor te zorgen dat je je school op een voldoende veilige en haalbare manier kunt organiseren. 

23 september 2020

Onroerende goederen die uitsluitend of hoofdzakelijk worden bestemd voor onderwijs zijn vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Kreeg je toch een aanslagbiljet, dan kun je daar binnen de drie maanden bezwaar tegen aantekenen.

Lees hoe je dit kunt aanpakken.

23 september 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 23 september 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 13 subsidiedossiers goed voor in totaal 5 286 759,28 euro subsidie! 

22 september 2020

Eind juni vroegen we om de volgende documenten te bezorgen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

22 september 2020

Alle bewakingscamerasystemen die onderwijsinstellingen gebruiken, moesten geregistreerd worden bij de politiediensten via het online portaal en dit voor 25 mei 2020.

16 september 2020

De programmatie van de opleidingen Deeltijds beroepssecundair onderwijs was tot nog toe niet onderworpen aan planningsprocedures, noch aan de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC), noch aan de externe planningsprocedure (AGODI). Deze programmaties blijven buiten het DPCC

Pagina's