Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

10 december 2019

In dit bericht reageren we kort op de mailing die IDDINK enkele weken geleden verzond naar onze scholen over het aanbod van een extern boekenfonds.

11 december 2019

In het voorjaar staan heel wat vormingen op stapel over infrastructuur:

11 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven.

10 december 2019

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennis maken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijsOp één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. 

05 december 2019

We organiseerden de voorbije maanden tussentijdse verkiezingen voor de comités besturen (COBES) van regio Limburg (1 plaats vacant) en regio West-Vlaanderen (2 plaatsen vacant). De besturen uit die regio’s werden via een aparte nieuwsbrief over het verloop geïnformeerd.

27 november 2019

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

27 november 2019

Deze maand organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s waren het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

27 november 2019

Op 15 januari kun je als financieel medewerker, directielid of bestuurder een dagopleiding volgen rond fiscaliteit waarbij er geen voorkennis vereist is. Je wordt ingewijd in de regelgeving rond fiscaliteit en maakt onder andere kennis met bronnen rond fiscaliteit.

Pagina's