Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

21 januari 2021

Het departement Onderwijs organiseert een webinar rond de sneltesten binnen onderwijs op donderdagavond 21 januari 2021. Wegens de grote belangstelling kun je jammer genoeg niet meer inschrijven, maar de webinar wordt volledig opgenomen en zal eerstdaags via de website van Onderwijs Vlaanderen verspreid worden.

20 januari 2021

Van belastingcontroles die worden afgerond na 7 januari 2021 ontvangen bestuurders het controleverslag van de belastingcontroleur.

20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

19 januari 2021

Voor de registratie van bestuurders en leden van het dagelijks bestuur volgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de registraties in deze bestuursorganen van jullie vzw in het Belgisch Staatsblad op. We zorgen er zelf voor dat elke bestuurder en lid van het dagelijks bestuur toegang heeft tot onze toepassingen en zo optimaal gebruik kan maken van onze diensten.

19 januari 2021

Midden vorig jaar schreef AGION de schoolbesturen aan met dossiers op de wachtlijst in 2008 en eerste helft 2009. Deze besturen kregen na lang wachten eindelijk groen licht om hun dossier te actualiseren. Echter voor het aanwenden van deze middelen legt AGION een strikte timing op waar wij je attent willen op maken.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

18 januari 2021

Deze avond neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de digitale vergadering van het Comité Besturen (Cobes) van regio West-Vlaanderen.

13 januari 2021

Op 24 december verscheen de wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering te organiseren via schriftelijke procedure of te vergaderen vanop afstand via een elektronisch communicatiemiddel.

Pagina's