Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

17 oktober 2019

De nieuwe raamovereenkomst schoolboeken secundair voorziet in dwingende bepalingen voor de leveranciers over hoe ze dienen om te gaan in het geval van onbetaalde facturen.

17 oktober 2019

In het regionale comité besturen (COBES) van West-Vlaanderen en van Limburg namen het voorbije schooljaar enkele leden ontslag.

 

Namens bestuur

Lid van

17 oktober 2019

In november 2019 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s zijn het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

16 oktober 2019

De tweede actuele onderwijsvraag van de vergadering van de nieuwkomers Hannelore Goeman en Lise Vandecasteele zorgde voor al wat meer animo en behoorde tot de categorie “oudere en belangrijke onderwijsdossiers”. Hoe ging minister Weyts de (decretale) maximumfactuur in het basisonderwijs effectief doen naleven?

16 oktober 2019

Op 29 november 2019 organiseert OVAM de opleiding eenvoudige handelingen voor verwijdering van asbesthoudend materiaal opnieuw. De opleiding wordt gratis aangeboden en vindt plaats in de lokalen van OVAM, Stationsstraat 110 in Mechelen en dat van 9 uur tot 17 uur.

16 oktober 2019

Vanaf 1 december 2019 is het verplicht om het totaalbedrag van de betalingen in cash af te ronden tot het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent. Tot en met 30 november 2019 kan een school nog kiezen om dat al of niet te doen.

Opgepast: de afronding gaat alleen over het totaalbedrag, niet over de prijs van de verschillende delen van de rekening.

16 oktober 2019

Op vraag voegden we extra reeksen toe aan de infosessie voor WellBE en de intervisie voor vertrouwenspersonen.

Kijk vlug welke locatie en datum voor jou passen en schrijf in!

15 oktober 2019

E-procurement is een online elektronisch platform aangeboden door de federale overheid met als doel de gunningsprocedure voor overheidsopdrachten te digitaliseren. E-notification en e-tendering biedt een aantal voordelen, maar het e-platform is niet zo eenvoudig in gebruik en er kunnen technische complicaties optreden. Daarom is het aan te raden vooraf voldoende e-procurement te verkennen.

15 oktober 2019

Het personeelstekort in het onderwijs is nijpend. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of we alle potentieel op de arbeidsmarkt benutten. Daarbij komt ook de vraag naar boven: wat doen we of hoe staan we tegenover niet- of andersgelovigen in onze lerarenteams?

15 oktober 2019

Om tegenstrijdigheid tussen onze voorbeeldstatuten voor een scholengemeenschap-vzw en de bijhorende samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap te vermijden, pasten we artikel 8 van de statuten aan.

Pagina's