Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

13 maart 2019

Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden.

18 maart 2019

Dan een wat meer technisch-kwantitatieve kwestie m.b.t. leerlingenaantallen en hoe die omkadering opleveren in de eerste graad van het secundair onderwijs.

18 maart 2019

Toen onderwijscommissaris Caroline Gennez begon met haar intro, schreef ik meteen in mijn notities “ooit nog ’s aan bod gekomen, herinner ik me vaag”. Het thema kwam overigens niet onverwacht van haar kant. Maar wat bleek bij nader toezien?

18 maart 2019

Op zondag 31 maart vindt de jaarlijkse “World Back-up Day” plaats. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen wij er aandacht aan besteden door middel van een aantal nieuwe posters.

18 maart 2019

De laatste GDPR-opleidingsmodule van dit schooljaar gaat over het controleproces (auditing) voor informatieveiligheid en privacy en over rapportering zoals het opstellen van eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s).

14 maart 2019

Het is onzeker of en hoe een onderhouds- en energieprestatiecontract zin heeft als alternatieve financieringspiste voor onderwijsgebouwen. Dat willen we leren.

13 maart 2019

Op 28 februari 2019 keurde het federaal parlement de ‘Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen’ (afgekort WVV) goed. Die wet vervangt het huidige Wetboek van Vennootschappen en de vzw-wet. De bedoeling van de wet is het vennootschaps- en verenigingsrecht te moderniseren.

13 maart 2019

Reprobel int de vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. De inning van de vergoeding steunt op het koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat werd verlengd bij Koninklijk Besluit (KB) van 16 december 2018. Dat KB geldt voor alle onderwijsniveaus.

Pagina's