Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

03 juli 2018

Ben je aangesteld als preventieadviseur, maar heb je nog geen opleiding basiskennis gevolgd? Ben je lid van de hiërarchische lijn en wil je voldoende op de hoogte zijn van de preventiebeginselen? Neem je als directeur heel wat preventietaken op, maar heb je weinig of geen basiskennis van preventie?

02 juli 2018

De wetgeving rond welzijn op het werk verplicht een bestuur (als werkgever) om zijn medewerkers te bevragen over hun welzijn en welbevinden op het werk.

02 juli 2018

Enkele maanden geleden werd een tweede oproep gelanceerd voor infrastructuurprojecten in de huursubsidiepiste voor het gesubsidieerd onderwijs. Er werden in totaal 94 dossiers ingediend. Tien dossiers werden onontvankelijk verklaard, de overige dossiers werden door de raad van bestuur van AGION geselecteerd.

28 juni 2018

Het 27e nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen. 

Een greep uit de inhoud van het nummer:

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

27 juni 2018

In de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering Schooljaar 2019-2020 vulden we de informatie over de programmatie van opleidingen duaal leren verder aan. In het kader op pagina 3 leggen we een link n

27 juni 2018

De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2018.

Pagina's