Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

26 juni 2019

Een chronisch gebrek aan middelen heeft de laatste decennia geleid tot een erg lange wachtlijst voor scholenbouwinvesteringen bij AGION, de subsidiërende overheid.

Aan de ene kant vorderen we moeizaam in die wachtlijst.

26 juni 2019

De programmatieregelgeving voor de derde leerjaren van de derde graad is aangepast: de programmatiestop wordt opgeheven en de lijst van vrij programmeerbare derde leerjaren van de derde graad is geschrapt.

26 juni 2019

Op 1 september 2019 gaat het nieuw inschrijvingsrecht van start voor inschrijvingen met oog op schooljaar 2020-2021. Voor alle scholen (basis, secundair, buitengewoon) is het uitgangspunt: (misschien) moeten weigeren = aanmelden. Dat wil zeggen dat scholen die kampen met een (mogelijk) capaciteitsprobleem, begin volgend schooljaar moeten starten met de opmaak van een aanmeldingsdossier.

25 juni 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

24 juni 2019

De ontslagnemende regering bereiddde een wetsvoorstel voor dat een buitenlandse giftenregister zou verplichten voor vzw’s die over de periode van een jaar meer dan 3 000 euro buitenlandse giften zouden overmaken en/of ontvangen. Dat wetsvoorstel is (voorlopig?) van de baan.

18 juni 2019

Van oudsher moeten leerlingen het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B niet met vrucht beëindigen om tot het beroepsvoorbereidend leerjaar te worden toegelaten. Dit principe zou worden doorgetrokken naar het tweede leerjaar B in de gemoderniseerde eerste graad vanaf het schooljaar 2020-2021.

18 juni 2019

Vorige week lieten we je weten dat we zowel bij AGORIA als SD Worx interessante voorwaarden konden bedingen voor de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je leest alles over hun dienstenaanbod, financiële voorwaarden en inschrijvingsmogelijkheden op ‘

13 juni 2019

Vanmiddag is de laatste inforonde basisonderwijs in regio Limburg. De voorbije sessies leverden telkens boeiende gesprekstof op. Bedankt aan alle aanwezigen!

We bezorgen je hierbij:

13 juni 2019

In onze nieuwsbrief 123 van 31 mei 2018 schreven we dat scholen en CLB’s tot en met het schooljaar 2019-2020 de huidige beleidscontracten ("bijzondere bepalingen") kunnen blijven gebruiken.

Pagina's