Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

14 maart 2018

Schoolbesturen met een onderworpen vermogen groter dan 25 000 euro moeten een aangifte patrimoniumtaks indienen tegen 31 maart. Tegen diezelfde datum moet de taks ook betaald worden. Heb je geen uitnodiging gekregen van het lokaal Registratiekantoor? Dan moet je zelf initiatief nemen om de aangifte in te dienen en de betaling uit te voeren.

14 maart 2018
Op 1 september 2019 wordt de modernisering so ingevoerd. In het ontwerp van decreet is ingeschreven dat programmaties onder bepaalde voorwaarden nog mogelijk zijn in de uitdovende leerjaren van de tweede en derde graad. Er kunnen evenwel op 1 september 2019 geen programmaties meer gerealiseerd in het tweede leerjaar van de eerste graad.
 
13 maart 2018

We maken de resultaten van de verkiezingen bekend in de nieuwsbrief van 24 april 2018.

De diverse COBES komen voor het eerst samen op:

13 maart 2018

Ben je voorzitter van een regio-overstijgend bestuur? Bij de brief vind je de kieslijst van de regio waar de maatschappelijke zetel van het bestuur gelegen is.

13 maart 2018

Je hebt tot uiterlijk 19 april 2018 om 12 uur de tijd om te stemmen. We raden je aan om bijvoorbeeld op een bestuursvergadering te stemmen. Omdat er in elke regio minder of evenveel kandidaten zijn dan er plaatsen in het COBES zijn, wordt er gewerkt met een lijststem.

13 maart 2018

Wie zijn de kandidaten in jouw regio? Bekijk het overzicht van de kieslijsten per regio:

13 maart 2018

We versturen deze week de stembrieven. Die worden bezorgd bij de voorzitters van de diverse besturen op het adres waarop ook ons tijdschrift 'In dialoog' toekomt. De enveloppe bevat:

13 maart 2018
Welke kansen houdt bestuurlijke optimalisering in voor het patrimonium? En welke verplichtingen hangen er aan vast? Ontdek het antwoord op die vragen tijdens de vorming BOS & Patrimonium in de verschillende regio’s:
  • maandag 7 mei 2018 - Mechelen
  • maandag 14 mei 2018 - Hasselt

Pagina's