Nieuws voor besturen

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor besturen.

02 april 2020

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject gebruik je steeds een officieel AGION-aanvraagformulier. AGION paste die aanvraagformulieren recent aan. Uiterlijk tot 1 juni 2020 mag je nog de oude formulieren gebruiken!

31 maart 2020

Vorige week lieten we je weten dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus.  De overlegorganen van vakbonden en werkgevers binnen de Nationale Arbeidsraad hebben ondertussen beslist om de sociale verkiezingen collectief op te schorten vanaf dag X+36.

25 maart 2020

Het 34ste nummer van VONDeling, het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is verschenen.

Een greep uit de inhoud:

24 maart 2020

Op 30 januari 2020 keurde het federale Parlement de Wet tot hervorming van het goederenrecht goed. De wet bevat nieuwe bepalingen voor alle zakelijke rechten zoals eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden. Het nieuwe goederenrecht treedt in werking op 1 september 2021.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

20 maart 2020

Verschillende schoolbesturen die momenteel bouwwerken laten uitvoeren, ontvangen per aangetekend schrijven de melding van hun aannemer dat de werf vertraging oploopt of de werken stilgelegd worden wegens het coronavirus. Vaak meldt de aannemer dat hij zich genoodzaakt ziet om 

19 maart 2020

Door het coronavirus is het van het grootste belang om grondig te poetsen en te desinfecteren. Het correct uitvoeren van reiniging en desinfectie voorkomt verdere besmetting en beschermt jou en je omgeving.

19 maart 2020

In deze coronatijden waarbij de meeste schoolgebouwen in de komende weken niet of veel minder gebruikt worden, heeft het weinig zin om de verwarming te laten aanstaan.

Kijk daarom naar het gangbare klokregime van je verwarmingsinstallatie en pas het aan. Een mooie besparing is zo meegenomen!

18 maart 2020

Op dinsdag 17 maart vernamen wij dat de sociale verkiezingen die in mei zouden plaatsvinden, uitgesteld worden wegens het coronavirus De overlegorganen van vakbonden en werkgevers bespreken de praktische details en de juridische regeling van het uitstel. Vermoedelijk zullen de sociale verkiezingen pas na de zomer plaats vinden.

Pagina's