Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

26 januari 2016

De mededeling rond communiceren over privacygevoelige informatie wil een kader aanreiken om op een deontologisch en juridisch verantwoorde wijze te communiceren over privacygevoelige informatie binnen het internaat, met de ouders, alsook met de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

29 januari 2016

Ter gelegenheid van de verkiezing van het “Opvoedersteam van het jaar” zal prof. dr. Lieven Boeve de prijs uitreiken en een korte toespraak houden.

05 januari 2016

Ingaan op de specifieke onderwijsbehoefte voor leerlingen en ouders vanuit hun context, dat is wat we met ons GOK-beleid voor ogen hebben.

14 december 2015

Naar aanleiding van de engagementsverklaring “samenwerking school, internaat en centrum voor leerlingbegeleiding”, die eind vorig schooljaar verspreid is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen en VCLB willen we inzicht geven in hoe een constructief overleg rond bepaalde internen tussen school, internaat en het centrum voor leerlingbegeleiding 

08 december 2015

De datum voor vacantverklaring in functie van vaste benoeming is vanaf 2016 vervroegd: op 1 maart moet het schoolbestuur vaststellen welke betrekkingen vacant zijn, en die moeten tegen 1 april worden meegedeeld aan alle personeelsleden van alle scholen van de scholengemeenschap respectievelijk van alle scholen of internaten van het eigen bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

30 november 2015

Blijkbaar melden bepaalde VDAB-kantoren ten onrechte dat DAC ('derde arbeidscircuit')-personeelsleden in de internaten niet meer kunnen worden vervangen. De internaten die DAC-personeelsleden in dienst hebben, kunnen hen echter blijven vervangen tot aan de regularisatie.

09 november 2015

Structuurwijzigingen aan de vrije katholieke internaten vallen onder de interne planningsprocedure. Internaten die op 1 september 2016 herstructureren (fusie, opsplitsing, verhuis, afschaffing, bijkomende vestigingsplaats) of die hun aanbod uitbreiden (bv. internaat secundair onderwijs dat zich ook richt naar leerlingen basisonderwijs; bv.

26 oktober 2015

In juni 2015 werd een nieuwe bijlage toegevoegd aan het model van arbeidsreglement voor de opvoeders (PC 225.01) in de katholieke internaten. Deze bijlage 9 bracht het model van arbeidsreglement in overeenstemming met de regelgeving i.v.m. de psychosociale risico's.

22 oktober 2015

We lanceren een warme oproep om in te schrijven voor de regionale studiedagen rond het thema diversiteit ‘het verschil maakt de som’.  De studiedagen vinden plaats op volgende data:

12 oktober 2015

Zo'n 250 opvoeders en beheerders van de vrije internaten verzamelden vorige vrijdag voor de nationale studiedag in het Diocesaan Pastoraal Centrum in de schaduw van de Sint-Romboutstoren in het hartje van Mechelen. Zo'n nationale studiedag vindt elk jaar plaats en we lanceren daar het nieuwe jaarthema. Dat jaarthema voor de vrije internaten is dit jaar "Diversiteit: de som maakt het verschil".

Pagina's