Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

30 september 2020

Het corona-ouderschapsverlof eindigde op 30 september 2020. Over een mogelijke verlenging van deze maatregel is er nog steeds geen duidelijkheid. Als de federale regering hiertoe eerstdaags een beslissing neemt, kan de Vlaamse regering in navolging daarvan beslissen om ook in het Vlaams Onderwijs het corona-ouderschapsverlof te verlengen. 

24 september 2020

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten al vanaf fase geel tijdelijk opgeschort. De opschorting geldt voorlopig voor het eerste trimester.

23 september 2020

De vacante betrekkingen in wervingsambten worden vastgesteld op 15 oktober 2020 en meegedeeld tegen 15 november 2020. Specifiek voor dit schooljaar en in alle onderwijsniveaus moet de vacantverklaring ook een aantal betrekkingen vermelden waarin vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel bepaalde dienstonderbrekingen nemen.  

17 september 2020

Om je leerlingen met autisme te begrijpen, heb je kennis nodig over autisme. Deze basiscursus leert je onder water kijken en het autisme van je leerling(en) beter begrijpen.

De tweedaagse omvat de AutismeCentraalMethodiek. Deze methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding.

16 september 2020

Het Grondwettelijk Hof heeft op 23 april 2020 de wetgeving over het bijklussen (beter bekend als verenigingswerk) vernietigd. Vanaf 1 januari 2021 kunnen besturen niet langer gebruik maken van dit systeem.  

16 september 2020

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Dat tarief bedraagt nu 0,3542 euro per kilometer (in de eerste helft van 2020: 0,3653 euro per kilometer). 

15 september 2020

Doelgroep: opvoeders en beheerders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren.

Geen voorkennis vereist. Bij voorkeur per duo inschrijven, maar individueel kan ook.

Inhoud:

02 september 2020

We pasten de mededelingen ‘De verdeling van de betrekkingen, de reaffectatie en wedertewerkstelling’ aan: gewoon bao, gewoon so

02 september 2020

Er is een update beschikbaar van de mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de versie van 2 juli zijn:

Pagina's