Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

20 januari 2021

De bijkomende dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling kunnen al opgenomen worden, maar het is voorlopig nog niet mogelijk om een zending te doen naar AgODi of AHOVOKS. De eerste tien werkdagen kunnen, zoals vroeger, wel doorgestuurd worden met code 119.

15 januari 2021

Het komende jaar is er een en ander op til op vlak van internaatswerking. Als prioriteit willen we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen inzetten op een grotere zichtbaarheid van internaten en willen we de samenwerking met een aantal partners verbeteren op lokaal en regionaal vlak (scholen, CLB, jeugdzorg …).

13 januari 2021

Bij de heropstart na de kerstvakantie was er jammer genoeg onduidelijkheid over de al dan niet verplichte quarantaine en testing voor leerlingen, studenten of cursisten die bijvoorbeeld in Frankrijk of Nederland wonen, maar les volgen of op internaat zitten in België. Die onzekerheid werd veroorzaakt door het verschil in regelgeving tussen de verschillende beleidsdomeinen.

06 januari 2021

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

15 december 2020

Tijdelijke personeelsleden die géén recht meer hebben op bezoldigd ziekteverlof kunnen van de adviserend arts van het ziekenfonds de toestemming krijgen om het werk deeltijds te hervatten tijdens een periode van ziekteverlof. Het ziekenfonds laat toe dat het personeelslid een “toegelaten activiteit” uitoefent tijdens de ziekteperiode. 

09 december 2020

Op vrijdag 18  december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage 2020. Het bedrag van de eindejaarstoelage vinden ze vanaf deze datum op hun persoonlijke salarisbrief via Mijn Onderwijs Personeel.

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

Pagina's