Nieuws Internaten

Hieronder kan je alle nieuws raadplegen van en voor internaten

02 juli 2018

Omdat vanaf schooljaar 2018-2019 de reaffectatiereglementering op een aantal punten wijzigt, pasten we de mededeling over reaffectatie/wedertewerkstelling in de internaten aan.

De meest opvallende wijzigingen zijn:

20 juni 2018

Omwille van de unieke positie en opdracht van internaten wijden wij er graag een aparte nota aan. Internaten bieden immers een belangrijke meerwaarde aan het vormings- en onderwijsaanbod. Toch lijkt een aantal internaten soms moeilijk zijn plaats te vinden in de BOS-verhalen.

24 juni 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve gaat langs op het pensioensfeest van Nicole Vande Putte, beheerder van het Internaat Onze-Lieve-Vrouw Presentatie te Ledeberg.

Dit feest vindt plaats in het Park van Beervelde, Toverstraat, 9080 Beervelde.

05 juni 2018

Scholen en internaten staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, conflicten … Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hier proactief een antwoord op geven door het aanbieden van een professionaliseringsproject voor al haar scholen en internaten: 'Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaa

29 mei 2018

Heb je vragen over privacy en de omgang met gegevens voor internaten? Alle informatie in verband met privacywetgeving vind je op onze website 'Privacy op school'.

23 mei 2018

Het model van internaatsreglement is geüpdatet voor het schooljaar 2018-2019. Het model zelf vind je op onze website bij ‘Internaten’ > Administratief-juridisch (aanmelden vereist).

24 april 2018

Wanneer je vzw de fiscale wetgeving niet correct volgt, kunnen de financiële gevolgen zwaar zijn. Deze opleiding laat je kennismaken met de verschillende belastingsystemen waaraan een schoolbestuur onderworpen kan zijn:

27 april 2018

Tijdens de regionale studiedag van vorig schooljaar werd je als opvoeder uitgenodigd om anders te kijken naar moeilijk gedrag van jongeren. Vaak is het moeilijke gedrag de enige manier die jongeren hebben om aan te geven dat ze het lastig hebben.

27 april 2018

Een stevige traditie en onmisbaar professionaliseringsmoment voor alle beheerders is het seminarie aan zee.

24 april 2018

De implementatie van het preventiebeleid op school is de taak van het schoolbestuur en van de leden van de hiërarchische lijn. Zij staan in voor de uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS), en vervolgens voor de programmatie, de realisatie en de evaluatie ervan.

Pagina's