Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

30 januari 2020

Zoals bekend werd het ondersteuningsmodel voorbereid, opgevolgd en aangestuurd door een stuurgroep, met een vertegenwoordiging van de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden, CLB en de overheid.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Kort na de kerstvakantie hadden enkele kranten melding gemaakt van het cijferwerk van onze collega Gino De Meester i.v.m. leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 van studierichting veranderden in het secundair onderwijs. Jan Laeremans en Hannelore Goeman maakte er beiden een vraag om uitleg van. Hoe kon een en ander verbeterd worden aan dat zgn. watervalsysteem (cf.

24 januari 2020

De vijfde editie van de Vlaamse CLIL-studiedag op 10 maart 2020 zoomt in op de realiteit van Content and Language Integrated Learning anno 2020.

23 januari 2020

Op vraag van een aantal scholen dient Katholiek Onderwijs Vlaanderen een leerplan voor de basisoptie Opstroomoptie B-stroom in. De Opstroomoptie kan immers een zinvolle piste zijn voor ex-OKAN-leerlingen die de OKAN-klas hebben verlaten.

22 januari 2020

Syntra Vlaanderen organiseert verschillende vormingssessies voor trajectbegeleiders over de eerder administratief-juridische kant van duaal leren. Er is een basisvorming over erkenningen en overeenkomsten en een uitbreidingsvorming over overeenkomsten.

22 januari 2020

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

16 januari 2020

In de maand maart organiseren we in elke regio een inforonde voor het secundair onderwijs. De actuele thema’s zijn intussen bekend. Er is geen inforonde voor het basisonderwijs.

Meer info en inschrijven:

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

Pagina's