Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

09 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode kwamen de herexamens in het nieuws.

09 januari 2020

Deze actuele vraag kwam eigenlijk niet onverwacht, maar ik denk dat vooral de tussenkomst van Elisabeth Meuleman veel waarheid bevatte: was het feit dat deze kwestie ineens op de “één” van de krant De Standaard stond tijdens de kerstvakantie niet vooral een zaak van profileringsdrang in die komkommertijd?

09 januari 2020

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht ging terug op onder andere een artikel (voor abonnees) in de krant De Standaard. Hij wilde naar eigen zeggen een bezorgdheid over dit thema in het onderwijsveld wegnemen, maar je kon in zijn verhaal nog wel wat meer lezen.

08 januari 2020

Op dit moment is het binnen onderwijs niet alleen een grote uitdaging om kwalitatieve leraren aan te trekken, maar ook om hen te behouden en zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de loopbaankeuzes van leraren en andere onderwijsprofessionals.

08 januari 2020

Over een aantal weken wordt beslist over de samenstelling van de scholengemeenschappen voor een nieuwe periode van zes jaar (2020-2026). De scholengemeenschappen krijgen als opdracht om binnen de grenzen van hun planningsbevoegdheid afspraken te maken over de organisatie van de tweede en de derde graad modernisering secundair onderwijs.

08 januari 2020

Zoals we bij de start van LLinkid al aangaven, starten we een resonansgroep om mee na te denken over de verdere ontwikkeling van onze leerplantool.

08 januari 2020

De vorderingstool in LLinkid stelt leraren in staat op een dynamische manier in te plannen hoe en wanneer ze de leerplandoelen willen realiseren. Daarvoor kun je vorderingsplannen opstellen met daarin één of meerdere activiteiten in één of meerdere weken.

07 januari 2020

We pasten de modellen van stageovereenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de gewijzigde regelgeving over arbeidsongevallen aan. Ook de arbeidswegongevallen van stagiairs (de ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk) zijn vanaf 1 januari 2020 gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van de onderwijsinstelling.

07 januari 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

06 januari 2020

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.

Pagina's