Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

11 december 2019

‘Phishing’ is het meest gebruikte fraudemechanisme. Phishing gebeurt via het werven van 'geldezels' of 'mules'. Geldezels kunnen zowel voor als tijdens een fraudepoging geworven worden. “Bijverdienen zonder moeite?” is een vaak gebruikte misleidende boodschap op Instagram of Facebook die aan een fraudepoging voorafgaat.  Daarnaast benaderen ronselaars jongeren aan de schoolpoort.

10 december 2019

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennis maken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijsOp één en dezelfde dag kun je alle leveranciers ontmoeten voor een persoonlijk gesprek van 20 minuten per leverancier. 

10 december 2019

In dit bericht reageren we kort op de mailing die IDDINK enkele weken geleden verzond naar onze scholen over het aanbod van een extern boekenfonds.

10 december 2019

Op 5 februari 2020 organiseren we de Lerarentop 1010 voor leraren van het eerste jaar secundair onderwijs. We zoeken 1010 leraren om hun mening te geven over de nieuwe leerplannen van de eerste graad. Ook directeurs en leden van het middenkader die al werkten met het Gemeenschappelijk funderend leerplan en het Gemeenschappelijk leerplan ICT, zijn welkom. Er zijn al enkele werkwinkels volzet.

04 december 2019

We actualiseerden de mededeling over het toekennen van verlofstelsels door het schoolbestuur.

28 november 2019

Els Ampe keek vooruit naar Rode Neuzen Dag (29 november 2019). Haar partij (Open Vld) wilde het tij keren door jongeren, in plaats van via zo’n eendagscampagne, permanent te ondersteunen en door hun methodes aan te leren die ervoor zorgden dat ze zichzelf mentaal sterker konden maken, zodat ze gelukkiger zouden zijn en natuurlijk ook betere schoolresultaten zouden behalen.

28 november 2019

De actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht vond haar aanleiding in het recente onderzoeksrapport over pesten van Pimento. Hij verwees daarbij ook naar de beleidsnota van minister Weyts.

27 november 2019

De wegwijzer duurzaamheid nodigt een school uit om op een fundamentele manier na te denken over de toekomst. Wat voor een wereld willen we achterlaten aan de volgende generaties? Wat kunnen en durven we voor onze kinderen hopen? Hoe werken we aan de realisatie van onze hoop? 
Bron: Hoop doet leren. Aanzet tot een pedagogie voor katholieke dialoogscholen, Halewijn, 2019. 

27 november 2019

Deze maand organiseerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen in elke regio een inforonde voor het basis- en het secundair onderwijs. Thema’s waren het regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Bouwen aan een school voor iedereen

Pagina's