Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

13 maart 2019

Al enkele donderdagen op rij komen jongeren op straat voor het klimaat. Ook roept Youth For Climate iedereen op om op vrijdag 15 maart samen een 'Global Strike For Future' te houden.

13 maart 2019

PEDIC, het pedagogisch didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

13 maart 2019

Op de themapagina modernisering so vind je bij de ontwerpleerplannen eerste graad vanaf heden ook de ontwerpleerplannen voor alle basisopties en een update van het voorstel voor de administratieve vakbenamingen

13 maart 2019

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vorming in de kijker:

13 maart 2019

Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen?

13 maart 2019

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

12 maart 2019

We actualiseerden de mededeling Clusteren bij deeltijdse opdracht. De mededeling is van toepassing in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en geldt niet voor het basisonderwijs.

12 maart 2019
Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
08 maart 2019

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering was voer voor wat meer commotie… het was onderwijscommissaris Jo De Ro die kat de bel aanbond, maar ook (en exclusief) onderwijscommissaris Koen Daniëls ging graag mee in de slipstream, net zoals voordien in deze vergadering tijdens de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen.

08 maart 2019

Om deze commissievergadering te besluiten dan de eerste vraag om uitleg van nieuwkomer-onderwijscommissaris Jamila Lachkar over een thema waaraan ook een lichte politieke gevoeligheid zat, nl.: over het precieze statuut van diploma’s van aanbieders buiten het (hoger) onderwijs versus die van het (hoger) onderwijs.

Pagina's