Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

09 januari 2019

Op 15 januari 2019 organiseren we een netwerk en infomoment voor directies rond Economie en organisatie.

Inhoud:

09 januari 2019

Het 29e nummer van het digitale tijdschrift VONDeling van het Vicariaat Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-Brussel is verschenen (januari 2019).

Een greep uit de inhoud:

09 januari 2019

PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum in Gent, plaatst deze vormingen in de kijker.

Basisonderwijs:

21 december 2018

Gisteren stond het nieuwe inschrijvingsrecht op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. In de vorige nieuwsbrief communiceerden we al over het belangenconflict dat daar door de Franse Gemeenschapscommissie over werd ingeroepen. Het is nu duidelijk dat er geen oplossing gevonden is en dat de nieuwe inschrijvingsregels niet worden ingevoerd.

20 december 2018

Ben je op zoek naar informatie en materialen om met het referentiekader voor onderwijskwaliteit aan de slag te gaan op je school? Wil je meer weten over de ervaringen met inspectie 2.0?

19 december 2018

Op 5 december 2018 richtte de raad van bestuur van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) zich tot alle politieke partijen met hun memorandum Mei 2019 'Wat verwachten verpleegkundigen van het beleid na de federale en regionale parlementsverkiezingen?'. Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt afstand van de voorstellen in het memorandum om verpleegkund

19 december 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

17 december 2018

De Franse Gemeenschapscommissie heeft een belangenconflict ingediend naar aanleiding van de voorrangsregeling in Brussel. Dat belangenconflict zorgt voor een mogelijke stilstand van het decreet. Vandaag kregen we een stand van zaken van de Vlaamse overheid. Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht om tot een oplossing te komen.

13 december 2018

In het vak Wetenschappen & techniek komen Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde en Techniek vanuit een interdisciplinaire benadering aan bod. Om de eigenheid én de verwevenheid van de drie disciplines ook in de benaming zichtbaar te maken, spreken we voortaan over het interdisciplinaire vak 'Natuur, ruimte en techniek' voor de eerste graad A- en B-stroom.

13 december 2018

De externe stuurgroep kwam op 12 december 2018 opnieuw samen. Op de agenda stond een stand van zaken over de FAST-teams. De verantwoordelijken van Aura XS (Oranjehuis), en Schoolmakers en het Mysterie van Onderwijs stelden hun twee projecten voor.

Pagina's