Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

18 december 2019

We actualiseerden de mededeling De belangrijkste verlofstelsels: bondige samenvatting van de voorwaarden en mogelijkheden op basis van de recente wijzigingen in de regelgeving.

18 december 2019

Kom op 31 januari 2020 in Gent kennismaken met de vier boekenleveranciers uit onze raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs.

17 december 2019

Van de CLB’s tegen de achtergrond van de Vlaamse Bemiddelingscommissie gingen we naar de online dienstverlening van die CLB’s. Loes Vandromme vertrok ook van een jaarverslag, met name dat van CLBch@t (2018-2019), dat er zeer positief uitzag.

17 december 2019

Kathleen Krekels vertrok van de bevoegdheid van de Vlaamse Bemiddelingscommissie en verwees naar het verslag van die commissie over het schooljaar 2018-2019.

17 december 2019

Steve Vandenberghe had ook zelf nog een personeelsvraag, die voortbouwde op de eerdere maatregel waarbij bepaalde directeurs basisonderwijs vrijgesteld werden van een lesopdracht en anderen hun lesopdracht verminderd zagen met een aantal uren. Er restte volgens Vandenberghe nu nog een groep van 90 directeurs mét een lesopdracht.

17 december 2019

Van het inschrijvingsprobleem van pleegkinderen ging het naar een personeelskwestie: de cijfers lieten een daling zien in het aantal jonge leraren in de scholen.

17 december 2019

Katrien Schryvers verwees naar een recente dialoogdag van Pleegzorg Vlaanderen in het Vlaams Parlement. Daar kwamen een aantal problemen aan bod die zich nog voordoen in de praktijk en waarmee pleegzorgers soms worden geconfronteerd. Een daarvan was de toegang tot onderwijs.

17 december 2019

In onze Nieuwsbrief 184 van vorige week donderdag zijn we ingegaan op de verplichting om vanaf 1 januari 2020 een Dimona uit te voeren voor elke bij een hogeschool, secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, centrum voor volwassenonderwijs of centrum voor deeltijds onderwijs ingeschreven leerling

16 december 2019

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken.

11 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 is - door gewijzigde regelgeving voor arbeidsongevallen - de onderwijsinstelling (secundaire school, hogeschool, centrum voor deeltijds onderwijs en centrum voor volwassenenonderwijs) verplicht om een Dimona uit te voeren voor elke stagiair (leerling, student, cursist) die bij haar is ingeschreven.

Pagina's