Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

10 maart 2020

Steve Vandenberghe en Jan Laeremans stelden een vraag om uitleg over de open brief van onze eigen directiecommissie secundair onderwijs van 19 februari 2020, die toen ook in onze nieuwsbrief gepubliceerd was.

10 maart 2020

Gelet op de tijd van het jaar haalde Roosmarijn Beckers het verhaal van het Inschrijvingsdecreet vanonder het stof. De vaste lezers van deze parlementaire rubriek in onze nieuwsbrief kennen zeker nog het meest recente deel van dat verhaal: april 2019 tot najaar 2019, incl. het plan van de huidige onderwijsminister om ineens nog een ander Inschrijvingsdecreet te schrijven.

10 maart 2020

En Loes Vandromme had na haar vraag i.v.m. het kleuteronderwijs nog vragen: over een specifieke doelstelling uit het STEM-actieplan van de vorige Vlaamse regering, nl. meer meisjes in STEM-opleidingen en -beroepen te krijgen. Ze citeerde enkele cijfers uit de STEM-monitor van 2019: positief én negatief.

10 maart 2020

Koen Daniëls en het woord “matrix” (lees: de matrix van studierichtingen secundair onderwijs) kwamen al weleens eerder in dezelfde zin hier voor.

05 maart 2020

Eind juni vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het eerste leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs.

05 maart 2020

Koen Daniëls stelde een actuele vraag naar aanleiding van een recent SONO-onderzoeksrapport waarvan ook in de

05 maart 2020

We vernemen dat de Vlaamse regering de globale haalbaarheid van de eindtermen basisvorming zal onderzoeken. In functie van het onderzoek en de timing die de Vlaamse regering voor dit dossier hanteert, verschuiven we de opstart van de leerplancommissies voor de tweede graad tot na de paasvakantie.

04 maart 2020

Neemt taaldiversiteit al een belangrijke plaats in bij jou op school? Of wil je de rijkdom van taaldiversiteit net een plaats geven op jouw school? Durf je de uitdaging aan om een nieuw initiatief, een innoverende onderwijsmethode of een nieuwe technologie in te zetten om leerlingen op een betere manier te laten kennismaken met talen?

03 maart 2020

Naar aanleiding van de vernieuwde COS-brochure (chemicaliën op school) organiseren we in vijf regio's een nascholing over veilig omgaan met stoffen en materialen tijdens leerlingenexperimenten.

Doelgroep: leraren Natuurwetenschappen – Natuur, Ruimte & Techniek – basisoptie Moderne Talen – wetenschappen – projecten STEM en wetenschappen.

03 maart 2020

De tekst ‘Toekennen van het getuigschrift basisonderwijs als sluitstuk van een breed evaluatieproces’ focust op de relatie tussen het evaluatieproces, communiceren met alle betrokkenen en rapporteren vanuit een brede zorg.

Pagina's