Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

08 februari 2019

In 2019 gaat de 2e editie van Ideaal Duaal van start, waarbij Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA de opleidingswereld en de bedrijfswereld met elkaar verbinden door het stimuleren van innovatieve ideeën. Ook directeur-generaal Lieven Boeve is hierbij aanwezig.

Dit event vindt plaats in The EGG, Barastraat 175 te 1070 Brussel.

07 februari 2019

Een van de belangrijkste pijlers van een school of scholengemeenschap is haar pedagogisch project. ‘Waar staan wij voor? Wat willen wij voor onze leerlingen betekenen? Hoe kunnen wij dit gestalte geven?’

30 januari 2019

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

30 januari 2019

Eekhout Academy in Kortrijk plaatst deze vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

28 januari 2019

Het Vlaanderenbreed Stageregistratiesysteem ondersteunt in opdracht van de Vlaamse Overheid de aanvraag van stages tussen 70 procent van alle secundaire scholen en alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. 

24 januari 2019

Naast het verkiezingsmemorandum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kwam in deze plenaire vergadering ook dat van het GO! aan bod en wel met een dossier dat we ook intussen goed kennen van onderwijscommissaris Caroline Gennez (concreet: het pleidooi om één uur levensbeschouwing te vervangen door een gedeeld vak actief burgerschap).

24 januari 2019

Als derde vraag in deze plenaire vergadering volgde dan de enige ‘nieuwe’ vraag: een zich combattief tonend Vlaams Parlementslid Chris Janssens uitte zijn ongenoegen over een mogelijke zaak van overdreven politieke uitspraken van een leraar in een Gentse school over

24 januari 2019

In deze Prodiabrief geeft Prodia een overzicht van inspirerende materialen om handelingsgericht samen te werken binnen de brede basiszorg en verhoogde zorg.

23 januari 2019

Het waren misschien wat vijgen na Pasen: de (tweede) capaciteitsmonitor dateerde al van najaar 2018, maar toch werd het een boeiende presentatie en een di

23 januari 2019

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester kaartte een interessante federale dimensie aan van de opleiding tot zorgkundige, die op stapel stond in een wetswijziging bij minister Maggie De Block.

Pagina's