Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

25 november 2015

Het Eekhoutcentrum in Kortrijk plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

25 november 2015

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst volgende vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

25 november 2015

De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over 'Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4', die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader m.b.t.

24 november 2015

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”.

24 november 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 12 en 25 november 2015 verschenen op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina van de Dienst:

23 november 2015

Op vrijdag 11 december 2015 organiseert het Vlaamse agentschap voor de uitvoering van de Europese onderwijs- en opleidingsprogramma’s van de Europese Unie EPOS vzw een infosessie over de Call 2016 van Erasmus+. Inschrijven kan tot 4 december.

23 november 2015

Op dinsdag 12 januari 2016 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een congresdag voor scholen voor Economie en Ondernemen (Business Education) in ALM Berchem. Sprekers zijn onder andere Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie UNIZO, en Jonathan Holslag, professor internationale politiek aan de Vrije Universiteit Brussel.

22 november 2015
De Vlaamse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling (VDAB) biedt verschillende trainingssessies voor onderwijsprofessionals aan en ontdek op die manier hoe je je laatstejaarsstudenten kan helpen om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.
Voor wie is het?
20 november 2015

Sticordi-maatregelen is inmiddels een goed ingeburgerd begrip in het Vlaamse onderwijs, maar in de Dikke Van Dale is het nog een grote onbekende. Willen we dit behouden of bannen? Of kunnen we het herbenoemen en beter begrijpen in het licht van redelijke aanpassingen?

18 november 2015

De ministeriële omzendbrief SO/2015/01 over 'Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4', die in werking trad op 31 augustus 2015, creëert een regelgevend kader m.b.t. de welzijnsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing.

Pagina's