Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

27 september 2015

Het driemaandelijkse tijdschrift Breedbeeld is aan de achtste jaargang toe. Ook dit schooljaar voorzien wij interessante dossiers. In september gaan we van start met het thema ‘motiveren’ en in het decembernummer besteden we de nodige aandacht aan ‘taal(beleid)’. Een jaarabonnement (vier nummers) kost 30 euro.
 

23 september 2015

De scholen voor buitengewoon basis- en secundair onderwijs kregen deze week vanuit de overheid een communicatie met betrekking tot “de GON-bevriezing en afwijkingsuren buitengewoon onderwijs”.

22 september 2015

Om scholen te helpen bij de (her)aanleg van hun speelplaats, heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie het project ‘BuitenSpel’ in het leven geroepen. Via dat project kunnen scholen een subsidie van maximaal 100.000 euro aanvragen, afhankelijk van het aanvraagdossier.

22 september 2015

Dit is het overzicht van de nieuwe publicaties die tussen 16 en 22 september verschenen zijn op de informatiepagina voor het secundair onderwijs. Die Mededelingen zijn ook terug te vinden op de webpagina's van de Dienst Lerenden en de Dienst Personeel.

22 september 2015

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken.

22 september 2015

Via het prikbord van Katholiek Onderwijs Vlaanderen konden secundaire scholen opnieuw uren-leraar via overdracht uitlenen aan andere scholen die een tekort aan uren hebben. Alle scholen die uren wilden ontlenen, zijn ondertussen bediend door de scholen die uren op het prikbord hadden geplaatst. Het aanbod bleek uiteindelijk iets groter dan de vraag.

21 september 2015

We ontvingen informatie over volgende initiatieven en publicaties:

24 september 2015

Directeur-generaal Lieven Boeve en de heer G. Monard (ere-secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs) nemen deel aan dit forumgesprek, gemodereerd door prof. Bieke De Fraine (Onderwijseffectiviteit en –evaluatie KUL). Het forumgesprek vindt plaats in de Willem van Croyzaal, convent van Chièvres, Groot Begijnhof Leuven.

 

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

16 september 2015

Een nieuwe omzendbrief SO/2005/01 over “Leerlingenstages, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het voltijds gewoon secundair onderwijs en BuSO OV4” bevat de volgende bepaling:

Pagina's