Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

31 augustus 2016

Teach for Belgium is een vzw die ernaar streeft de sociale ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. Ze zetten in op de werving, selectie en opleiding van gemotiveerde kandidaat-leraren en organiseerden in dit kader hun eerste Summer Academy in het Koninklijk Atheneum in Antwerpen.

31 augustus 2016

We hebben de modellen van stageovereenkomst aangepast aan de nieuwe bepalingen over de aanstellersaansprakelijkheid van leerling-stagiairs. Je vindt ze terug op onze website bij het thema Stages en andere vormen van arbeid (secundair onderwijs).

29 augustus 2016

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar brengen we graag een paar berichten die we op het einde van vorig schooljaar publiceerden nog even onder de aandacht.

13 september 2016

Het Centrum voor Taal en Onderwijs, verbonden aan de KU Leuven, werkte voor ons een traject op maat uit rond de opvang van anderstalige nieuwkomers in het lager en het secundair onderwijs. Hoe bereid je een warm onthaal voor? Hoe organiseer je onthaalonderwijs? Hoe zit dat nu feitelijk met alfabetiseren van oudere nieuwkomers?

24 augustus 2016

In de loop van deze vakantie ondernam het leger in Turkije een couppoging. Sommige leerlingen hebben die poging van nabij meegemaakt, andere hebben het nieuws van familie of uit de media. De couppoging zorgt voor onrust en leidt tot sterke polarisatie in de Turkse gemeenschap, ook in Vlaanderen. Daarenboven verwijt de Turkse staat het Westen dat het de coupplegers steunde.  

23 augustus 2016

Bij het begin van het nieuwe werkjaar verwelkomen we Leen Pil als lid van Dienst Curriculum & vorming, team secundair onderwijs. Zij zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van talen, CLIL en richtingen met finaliteit doorstroming hoger onderwijs.

18 augustus 2016

Ben je met het schoolteam of de teams van een studierichting/studiegebied zoekende rond concrete leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wil je de (specifieke) onderwijsbehoeften van je leerlingen scherp krijgen? Wil je nog meer verbindend samenwerken met alle betrokkenen aan de ondersteuning voor jullie leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

17 augustus 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een initiatiecursus aan voor medewerkers die zich voor het eerst in het domein van de personeelsreglementering voor het gewoon secundair onderwijs inwerken.

16 augustus 2016

Tijdens het schooljaar 2016-2017 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen.

12 juli 2016

In de commissie Onderwijs van 24 september 2015 kwam deze problematiek uitvoerig aan bod. Onderwijscommissaris Kathleen Krekels gaf nu opvolging aan de vraag van toen van haar partijgenoot Koen Daniëls en polste bij de minister naar de ontwikkelingen sindsdien.

Pagina's