Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

08 juli 2020

Het departement voor onderwijs heeft een tweede oproep gelanceerd voor zomerscholen. Wat nog niet bekend was, is dat deze oproep enkel betrekking heeft op zomerscholen die plaatsvinden tussen 27 juli en 28 augustus. Het is daarom belangrijk om heel goed de website van het departement in de gaten te houden. De informatie kan van dag op dag wijzigen.

08 juli 2020

Voor elk pandemiescenario (kleurcode groen, geel, oranje, rood) zal binnenkort een draaiboek ter beschikking zijn. Bij de implementatie ervan houdt de school best rekening met de eigen context. Er is immers geen enkel organisatiemodel dat voor alle scholen zaligmakend is.

07 juli 2020

In de nieuwsbrieven van 14 mei en 18 juni is verwezen naar het vernieuwde thema Onderwijsplanning op de PRO.-website.

07 juli 2020

De derde vraag van de vergadering dan: over een belangrijk thema, waarover het ook al ging in de gedachtewisseling met de Onderwijsinspectie diezelfde ochtend (cf.

07 juli 2020

Deze week werd een nieuwe versie van onze digitale leerplantool LLinkid online gezet met enkele nieuwe functionaliteiten:

06 juli 2020

“Hoe kan ik van de wereld een betere plaats maken?” “Hoe is mijn wereldbeeld veranderd na de coronacrisis?” “Waarom vernietigen mensen standbeelden van Leopold II?”

01 juli 2020

De start van het schooljaar 2020-2021 zal net als het einde van het schooljaar 2020-2019 een beetje ongewoon zijn. Sommige leerlingen kwamen in mei 2020 terug naar school, andere leerlingen bleven thuis tot 30 juni. Ook voor personeelsleden was vorig schooljaar allesbehalve evident.

01 juli 2020

Na de actuele vraag over afstandsonderwijs en evaluatie van Jan Laeremans een week voordien, maar vooral na de vragen om uitleg van Elisabeth Meuleman en van Steve Vandenberghe in de onderwijscommissievergadering van 25 juni (allemaal coronagerelateerd), kregen we in deze plenaire vergadering nogmaals actuele coronavragen.

01 juli 2020

Het aanwendingspercentage dat toegepast wordt op het resultaat van de berekeningsmethode van de omkaderingsmiddelen wordt voor de uren levensbeschouwing (godsdienst) teruggebracht van 98 % naar 96,57 %.

01 juli 2020

Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons.

Pagina's