Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

07 januari 2021

Samen met het hele schoolteam heb je als leraar een heel trimester hard gewerkt in niet altijd evidente omstandigheden. Zowel de start van het schooljaar als het verloop van het eerste trimester was anders.

06 januari 2021

Op 9, 11 en 25 februari organiseren we een online inforonde over de onderwijsactualiteit voor onze bestuurders en directeurs in het basis- en het secundair onderwijs. Deelnemers krijgen een link toegestuurd met een paswoord. Meer info en kosteloos inschrijven:

22 januari 2021

Momenteel voeren we in LLinkid, onze digitale leerplantool, de 116 nieuwe leerplannen van de tweede graad secundair onderwijs in. Vermoedelijk zullen ze tegen de paasvakantie in de tool ter beschikking zijn.

21 januari 2021

Door de strikte veiligheidsmaatregelen is de organisatie van activiteiten ernstig verstoord of zelfs onmogelijk geworden. Daarom kozen veel scholen om de traditionele Chrysostomosvieringen uit te stellen tot een meer geschikt moment in april of mei.

25 januari 2021

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deze namiddag deel aan de digitale nieuwjaarsviering van de scholengemeenschap met aandacht voor de vernieuwde aanpak in functie van de modernisering so. Hij neemt ook het woord tijdens de viering van de afscheidnemende voorzitter van de scholengemeenschap, de heer Guido Knops.

21 januari 2021

Om scholen en leraren te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe leerplannen tweede graad voorzien we een ondersteuningstraject in drie fasen.

21 januari 2021

Er is een nieuw beslissingskader voor stages, duaal leren en leren en werken ten tijde van COVID-19 beschikbaar op de website van het departement Onderwijs en Vorming. Een paar elementen die we onder de aandacht willen brengen:

20 januari 2021

In februari organiseert de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen veertien online focusgroepen waarin we de noden van het werkveld willen beluisteren om zo de ondersteuningsbehoeften van leraren, directies en middenkader op het spoor te komen. Die informatie gebruiken we om de prioriteiten van ons begeleidingswerk te bepalen voor de komende drie schooljaren (2021-2024).

20 januari 2021

Het traditioneel directiecongres krijgt een ander format in 2021. Op donderdagnamiddag 25 en vrijdagvoormiddag 26 februari 2021 kun je genieten van een online event.

Wij nodigen al onze directieleden uit, maar ook de collega 's die op beleidsniveau meewerken met het directieteam ontmoeten wij graag!

20 januari 2021

In het kader van de versterking van schoolleiderschap biedt de overheid het schoolbestuur de mogelijkheid om aan een personeelslid, onder bepaalde voorwaarden, een meelooptraject voor directeur aan te bieden.

Pagina's