Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

03 april 2020

Door de coronamaatregelen hebben heel wat scholen tucht- en beroepsprocedures on hold gezet. Ingeval de scholen na de paasvakantie weer opstarten, kunnen die procedures mogelijk fysiek worden verdergezet. Ingeval de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd zouden worden, kan de vraag rijzen hoe het dan verder moet. Hieronder vind je per situatie ons advies.

03 april 2020

Na de paasvakantie kan je niet starten met de inschrijvingen in het secundair onderwijs vanaf het tweede leerjaar van de eerste graad voor het schooljaar 2020-2021. De overheid vaardigde intussen ook voor die inschrijvingen verdere richtlijnen uit.

03 april 2020

Ook in tijden van corona blijft het ondersteuningsnetwerk actief. Alle betrokkenen zoeken, in co-creatie, hoe ze samen leerlingen met ondersteuningsnoden in fase 2 en 3 kunnen ondersteunen. De gewone school is en blijft de eerste verantwoordelijke voor het leerproces en het psychosociaal welbevinden van alle leerlingen.

02 april 2020

Onze leraren steken enthousiast de handen uit de mouwen om zich voor te bereiden op een langere periode van afstandsonderwijs. Ze overleggen, exploreren verder digitale mogelijkheden en zoeken ook naar oplossingen voor leerlingen die ze minder makkelijk (digitaal) kunnen bereiken.

02 april 2020

In de extra nieuwsbrief van 30 maart reikten we concrete tips aan hoe je aan de slag kan gaan voor het bepalen van nieuwe leerinhouden.

02 april 2020

Lerarenopleidingen bekijken momenteel volop hoe zij de stages voor hun studenten kunnen vormgeven na de paasvakantie, voorlopig nog in de onzekerheid wanneer scholen terug zullen opengaan. Veel scholen vragen zich ook af hoe ze moeten omgaan met de stage-aanvragen.

02 april 2020

Ex-OKAN-leerlingen hebben het vaak moeilijk om abstractere lesinhouden te verwerken. Zonder twijfel blijkt dat al tijdens het normale lesgebeuren. En al zeker nu is het heel belangrijk hiermee rekening te houden door aangepaste opdrachten te geven. Deze jongeren zitten nog volop in een fase van taalverwerving en veel zaken zijn voor hen niet evident.

02 april 2020

De verschillende modellen van school- en centrumreglement zijn geüpdatet voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat om deze modellen:

02 april 2020

Ook in coronatijden kun je als secundaire school de exploratietool Columbus gebruiken. Leerlingen vullen die online thuis in, klassikaal of individueel.

Pagina's