Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

22 maart 2018

De internettensamenwerkingscel (ISC) van de CLB’s ontwikkelde een document waarin alle richtlijnen rond de impleme

22 maart 2018

Onderwijscommissaris Caroline Gennez verwees naar een recente studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over de veerkracht van de jongeren met een migratieachtergrond in het Vlaamse onderwijs.

22 maart 2018

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had weet van een geplande oprichting in Genk van een aparte islamitisch-confessionele school: het Crescent College, waar men lessen Arabisch en Turks wil geven. Gelet op het belang van Nederlands in Vlaanderen, een wat rare keuze volgens de vragensteller.

22 maart 2018

De voorbije weken consulteerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar achterban over het voorontwerp van onderwijs-cao XI voor het niet-hoger onderwijs. Het voorontwerp werd toegelicht en besproken op de diverse directiecommissies en adviesraden.

21 maart 2018

VLEVA en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen je uit op een studievoormiddag over praktijkgericht onderzoek en het gebruik van data om kleine en grote problemen op te lossen in basis- en secundaire scholen.

21 maart 2018

Hebben jouw leraren volgend schooljaar enkele cognitief sterke leerlingen in hun klas die nood hebben aan een extra uitdaging? Wil jouw school meer weten over hoe je tegemoet kunt komen aan die nood? Is jouw school geïnteresseerd in actief meewerken aan onderzoek en zijn er één of meerdere leraren die daarrond willen samenwerken?

20 maart 2018

In januari 2018 werd Het Grote Tijdsonderzoek gelanceerd. Dat onderzoek wil de werkelijke tijdsbesteding van meer dan 100 000 leraren in kaart brengen. Leraren van het basis- en secundair onderwijs worden in het kader van het project aangemoedigd om één week lang hun tijdsbesteding te registreren. Hebben de leraren op jouw school al deelgenomen?

19 maart 2018

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Je kunt de video van de integrale vergadering bekijken.

13 maart 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

13 maart 2018

De jaarlijkse ICT-coördinatordag van 31 mei richt zich dit jaar ook naar directies die oplossingen zoeken voor hun administratie of die uitkijken naar een 1-op-1-project.

Pagina's