Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

04 juli 2018

Overgangsmaatregel ondersteuning kleine types

02 juli 2018

De definitieve versies van de nieuwe leerplannen en de nieuwe lessentabellen voor het schooljaar 2018–2019 zijn beschikbaar via de curriculumpagina secundair onderwijs. Een overzicht vind je in de lijst ‘Nieuwe leerplannen en/of lessentabellen met ingang op 1 september 2018’. Graadleerplannen (en bijbehorende lessentabellen) worden progressief ingevoerd.

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

27 juni 2018

De inschrijvingen voor de integrale en partiële trajecten voor de nascholing modernisering secundair onderwijs met focus op de eerste graad zijn afgesloten. Uiterlijk 6 juli 2018 ontvangen alle ingeschreven scholen/scholengemeenschappen de individuele planning.

27 juni 2018

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs kon men hierover al in de krant lezen, overigens ook al in de loop van het decretale proces ter zake. Hoe zat dat precies met die diplomakwesties (N.B.

27 juni 2018

Op 15 november 2018 organiseert het ‘Netwerk van scholen waar kinderen uitgewezen worden’ een studie- en werkdag. We behandelen thema’s zoals actiemogelijkheden, omgaan met pers, brede omgeving en advocaten, regelgeving rond asiel en migratie, onderwijsregelgeving en schoolbeleid voeren en ‘afscheid nemen’.

27 juni 2018

De voorbije weken gaven we in de verschillende regio’s zowel voor het basis- als het secundair onderwijs toelichting bij onderwijsactualia en nieuwe reglementering vanaf 1 september 2018.

27 juni 2018

Het voorbije schooljaar kregen bijna 8 000 leerlingen lessen over geldzaken in het kader van het onderzoeksproject ‘Financial Literacy@School’.

25 juni 2018

Hoewel ik niet beschik over de open brief van het Gentse Centrum Leren en Werken aan minister Crevits, leken de zorgen daarin al (deels) voor te komen in een eerdere open brief van de coördinatoren van de Centra voor Leren & Werken van het katholiek onderwijs (juni

Pagina's