Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

13 november 2015

De infootjes van de schoolbegeleiders basisonderwijs in de Regio Oost-Vlaanderen van de maand november zijn terug te vinden onder de naam van iedere begeleider.

10 november 2015

Deze vragen verwijzen naar het recente doctoraat van onderwijskundige Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel.

03 november 2015

Ben je op zoek naar een eenvoudige manier om kleuters meer te laten bewegen, een besef van zichzelf en hun eigen grenzen te laten ontwikkelen en in contact te treden met een partner?

30 oktober 2015

Als leerkracht, zorgcoördinator of directeur heb je het vast al gemerkt: de diversiteit in de school neemt alsmaar toe. Kinderen worden vaak meertalig opgevoed en sommige ouders spreken geen woord Nederlands.

28 oktober 2015

Voorstel van decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs van Kathleen Helsen, Jo De Ro, Koen Daniëls, Jos De Meyer, Kris Van Dijck en Ingeborg De Meulemeester

28 oktober 2015

Met vijfhonderdvijftig waren de directeurs, gangmakers, clb-medewerkers en begeleiders van het buitengewoon en gewoon basisonderwijs die op 20 en 21 oktober 2015 deelnamen aan de eerste leerplandagen georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof.

27 oktober 2015

Toegankelijkheid van schoolgebouwen vindt minister Crevits erg belangrijk, want ook gerelateerd aan de redelijke aanpassingen i.k.v. het M-decreet. Het past in de vierde strategische doelstelling van haar conceptnota Masterplan Scholenbouw. Er bleek een misverstand te zijn over de manier waarop een traplift gesubsidieerd kan worden door AGIOn.

27 oktober 2015

De vraag om uitleg was rechtstreeks verbonden met een ook geagendeerd voorstel van decreet. Cruciaal voor de vraagsteller van Groen! was dat zij in dezen de vaardigheid in het Nederlands van de betrokken leerlingen bepalend wil laten zijn i.p.v. die van de ouders van de leerlingen, zoals dat geval is in de huidige regelgeving.

23 oktober 2015

Whizzkids is een ICT-wedstrijd voor leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar uit het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in Vlaanderen. Didactisch gebruik van ICT en media binnen de verschillende leergebieden staat  bij dit fijne initiatief centraal.

Pagina's