Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

02 maart 2016

De oorsprong voor deze vragen lag in De Morgen van 27 februari 2016, waar Lieven Boeve de kat de bel aanbond en stelde: "Onze scholen krijgen geen medewerking van De Lijn" en voorts: "Of dat bewust beleid is, laat ik in het midden. Maar De Lijn, nota bene een openbare vervoersmaatschappij, moet hier tegen optreden.

02 maart 2016

Voor het basisonderwijs:

01 maart 2016

De nieuwe omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3 is gepubliceerd op 24 februari 2016.

01 maart 2016

Een ietwat vreemde zaak: deze vraag en de inhoud van het gesprek dat erop volgde. De vraag kwam overigens toevallig 1 dag na het pittige debat over de masterplan secundair onderwijs in de plenaire vergadering. De sfeer was nu gelukkig wel anders.

24 februari 2016

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

23 februari 2016

Binnenkort moet het schoolbestuur meedelen welke betrekkingen in wervingsambten op 1 maart vacant zijn; daarna kunnen personeelsleden kandideren voor vaste benoeming.

26 februari 2016

Op de laatste dag van dit colloquium zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over ‘uitdagingen voor het katholiek (buitengewoon basis)onderwijs’.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330, Oostende.

19 februari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Pagina's