Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

15 juni 2017

Op dinsdag 20 juni ben je welkom in Groenhove, Bosdreef 5 in Torhout, voor de informatieronde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je wordt er op de hoogte gebracht van de stand van zaken in de actuele dossiers, zoals het ondersteuningsmodel, OD XXVII, BOS ...

15 juni 2017

Ten slotte twee vragenstellers, onderwijscommissarissen Caroline Gennez en Kathleen Helsen, over iets totaal anders met eigenlijk eenzelfde vraag: jongeren in het nieuwe stelsel duaal leren worden door de regelgeving verhinderd om een vakantiejob te doen. Hoe ging de minister dat aanpakken?

15 juni 2017

Nog een actuele, zelfs heel actuele kwestie en ook erg belangrijk, zeker.

15 juni 2017

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls was actueel, zeker.

14 juni 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

14 juni 2017

´s Ochtends was het al gegaan over Frans in het basisonderwijs. Deze vragen van onderwijscommissarissen Ann Brusseel en Kathleen Krekels sloten daar wat ruimer op aan.

14 juni 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls kaartte een personeelsprobleem aan i.v.m. tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Leraren die gebruikmaken van een verlofstelsel en daarbij een aanvullende RVA-uitkering (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) krijgen, zouden die uitkering verliezen zodra ze zich engageren om tijdelijk onderwijs aan huis te geven.

14 juni 2017

Onderwijscommissaris Koen Daniëls had vragen bij enkele taaltips inzake meertaligheid die op de website van het onderwijsblad Klasse te lezen waren en verbond dit thema met de maartse uitspraken van minister Crevits over betrokkenheid  van allochtone ouders, waarover toen meer dan één woord gezegd is.

13 juni 2017

De reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap moet ook betrekkingen in het gewoon onderwijs toewijzen aan personeelsleden die ter beschikking zijn gesteld in het buitengewoon onderwijs, en omgekeerd.

Pagina's