Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

18 april 2016

Leerlingen in het type basisaanbod moeten volgens het M-decreet op het einde van de opleidingsfase worden geëvalueerd met het oog op heroriëntering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil scholen daarbij ondersteunen. Het Vlaanderenbreed overleg buitengewoon secundair onderwijs (VO buso) heeft daarvoor deze documenten ontwikkeld:

03 mei 2016

Het buitengewoononderwijslandschap werd de laatste jaren door elkaar geschud door de tendens naar inclusief onderwijs, met de goedkeuring van het M-decreet als voorlopig sluitstuk.

18 april 2016

Het taalniveau Nederlands in de klassen van de Vlaamse Rand zou achteruitgaan als gevolg van het toenemend aantal anderstalige leerlingen (met een veel grotere diversiteit dan voorheen). En dat zou voor leerachterstand zorgen.

18 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels wilde weten hoe het zat met het nieuwe netoverstijgende initiatief: CLBch@t, waarmee leerlingen gratis en anoniem kunnen chatten met een CLB-medewerker (centrum voor leerlingenbegeleiding).

22 april 2016

In het kader van het M-decreet kunnen de vrijgekomen lestijden en uren uit het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning in het gewoon basisonderwijs.

21 april 2016

Prof. dr. Lieven Boeve neemt deel aan het 40ste Colloquium BuSO met als thema de diversiteit en complexiteit van het BuSO. In zijn toespraak zal hij het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het buitengewoon onderwijs.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330 in Oostende.

21 april 2016

Op de vergadering van de coördinerend directeurs van West-Vlaanderen zal prof. dr. Lieven Boeve het hebben over de politieke actualiteit, met bijzondere aandacht voor het secundair onderwijs.
Deze vergadering vindt plaats in d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 te Brugge.

13 april 2016

Eerder al kondigden we aan dat we binnen het katholieke onderwijsnet werk hebben gemaakt van een procedure om eventuele klachten van leerlingen en ouders t.a.v. hun schoolbestuur te behandelen. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal deze regeling voor alle school-, centrum- en internaatsbesturen in werking treden. Die aftrap wordt momenteel grondig voorbereid.

13 april 2016

Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke basisonderwijs, stelt zich in het hoofdartikel de vraag waar de waaromvraag is in het eindtermendebat. 

Dit zijn de hoofdpunten:

  • Zin in … leermotivatie ondersteunen en versterken

Pagina's