Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

19 januari 2016

We herinneren nogmaals aan de beperking die vanaf dit schooljaar geldt voor de aanstelling van een vervanger in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

18 januari 2016

Graag nodigen wij je uit om in te schrijven voor het 36ste colloquium BuBaO. Curriculum op maat in BuBaO: dit is het thema van het 36ste colloquium Buitengewoon Basisonderwijs. Dit jaar trekken we naar zee.

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête.

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen.

12 januari 2016

Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet verankerd in de regelgeving. Het biedt leerlingen die om medische redenen tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand via de computer, rechtstreeks en in interactie met hun klas.

12 januari 2016

Minister Crevits heeft deze week antwoord gegeven op een parlementaire vraag over seksuele opvoeding en het inschakelen van externe organisaties.

06 januari 2016

Voor het basisonderwijs:

06 januari 2016

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die altijd binnen een discussie gekaderd dienen te worden.

05 januari 2016

Sinds dit schooljaar zijn als gevolg van een Besluit van de Vlaamse Regering attestwijzigingen in de loop van het schooljaar niet meer mogelijk. Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft het moeilijk met deze maatregel.

05 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt nascholing aan over het gebruik van dyslexiesoftware als redelijke aanpassing.

Pagina's