Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

27 april 2017

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels stelde een actuele vraag over een belangrijk thema waarover vorige week al een

26 april 2017

Algemeen of coördinerend directeurs krijgen ook een gratis exemplaar van het tijdschrift 'In dialoog'. Heb je het tijdschrift thuis of op school niet onvangen?

26 april 2017

Het vormingscentrum Guislain van Broeders van Liefde plaatst volgende vormingen in de kijker:

26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits

26 april 2017

Een moeilijker probleem dan het gezondheidsbeleid voordien in deze commissievergadering waren deze Brusselse vragen van plaatsvervangend onderwijscommissaris Elke Van den Brandt. 

26 april 2017

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers sprak over de indicatorenbevraging van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), die werd gehouden in 2015 en waarvan de resultaten intussen bekend waren. In haar intro overliep ze die resultaten op de diverse gezondheidsdomeinen, zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.

26 april 2017

Deze vragen om uitleggen betroffen een veel ruimer onderwijsbeleidsdossier, met drie vragenstellers. Onderwijscommissaris Caroline Gennez vertrok van het recente Vlor-advies ter zake, waarvan ze een ganse serie elementen overliep en er zich akkoord mee verklaarde.

25 april 2017

De komende weken starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s Mechelen-Brussel (5 mei), Antwerpen (16 mei) en Limburg (19 mei). Het centrale thema van de bijeenkomst is: “einde van de GOK-cyclus of een nieuw begin?” We bespreken hoe we bij het afronden van de cyclus de effecten van onze doelen in kaart kunnen brengen.

25 april 2017

De mededeling over continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs werd geactualiseerd. Bij de continuering van zorg van basis- naar secundair onderwijs stellen we een warme overdracht centraal.

25 april 2017

Nogal wat scholen krijgen voor de eerste maal te maken met terbeschikkingstelling en reaffectatie. Daarbij kunnen ze ondersteuning vinden in onze mededelingen over dat onderwerp. Een eerste tekst “Reaffectatie in vogelvlucht” zet de belangrijkste principes uiteen in een samenvatting van een vijftal pagina’s.

Pagina's