Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

01 maart 2016

De nieuwe omzendbrief inzake leerlingenstages, sociaal-maatschappelijke trainingen, observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 1, 2 en 3 is gepubliceerd op 24 februari 2016.

01 maart 2016

Een ietwat vreemde zaak: deze vraag en de inhoud van het gesprek dat erop volgde. De vraag kwam overigens toevallig 1 dag na het pittige debat over de masterplan secundair onderwijs in de plenaire vergadering. De sfeer was nu gelukkig wel anders.

24 februari 2016

Voor het basisonderwijs:

Voor het secundair onderwijs:

23 februari 2016

Binnenkort moet het schoolbestuur meedelen welke betrekkingen in wervingsambten op 1 maart vacant zijn; daarna kunnen personeelsleden kandideren voor vaste benoeming.

26 februari 2016

Op de laatste dag van dit colloquium zal prof. dr. Lieven Boeve een toespraak houden over ‘uitdagingen voor het katholiek (buitengewoon basis)onderwijs’.
Dit colloquium vindt plaats in Vayamundo, Zeedijk 290-330, Oostende.

19 februari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

16 februari 2016

Multiplus is een expertisecentrum rond personen met ernstige meervoudige beperkingen. Via een driemaandelijkse nieuwsbrief verspreiden ze (praktische) informatie en documentatie over materialen, methodieken, ondersteuningsvormen … die bruikbaar zijn in opvoeding, onderwijs en hulpverlening aan personen met ernstige meervoudige beperkingen.

15 februari 2016

Informatie met betrekking tot het secundair onderwijs is voortaan beschikbaar op de vernieuwde pagina van het secundair onderwijs binnen onze website.

15 februari 2016

Op 26 januari 2016 schorste de Raad van State het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet over maatwerk bij collectieve inschakeling.

Pagina's