Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

26 januari 2016

Vanaf 1 september 2017 zal het nieuwe leerplanconcept Zin in leren! Zin in leven! zijn ingang vinden in de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

26 januari 2016

De GOK-platforms zijn lerende en interactieve gemeenschappen van GOK-coördinatoren en hun directies rond het gelijkeonderwijskansenbeleid van de scholen. Vanaf eind februari komen we regionaal samen om expertise en ervaringen uit te wisselen en gaan we dieper in op het GOK-thema 'De (laagdrempelige) sociale functies opnemen in een netwerk met partners uit andere sectoren'.

22 januari 2016

Onderwijscommissaris De Meyer had met zijn vraag een meer evenwichtige spreiding op het oog van opleidingsvorm 4 in het buitengewoon onderwijs. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord vooral het feit dat het onderscheid tussen opleidingsvorm 4, de best omkaderde opleidingsvorm van het buso, en het geïntegreerd onderwijs (gon) bewaard moet blijven.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Oost-Vlaanderen nodigt haar scholen secundair onderwijs uit voor een tweedaagse van het middenkader op 23 en 24 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen nodigt haar (adjunct-)directeurs van het secundair, hoger en volwassenenonderwijs uit voor een tweedaagse op 18 en 19 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio West-Vlaanderen nodigt haar (coördinerende) directeurs van het basisonderwijs uit voor een tweedaagse op 25 en 26 februari 2016.

20 januari 2016

Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Antwerpen nodigt haar directeurs van het secundair onderwijs uit om samen 'Zuurstof' op te doen tijdens haar jaarlijks directiecongres dat dit jaar plaatsvindt in Blankenberge van 24 tot 26 februari 2016. In de plenaire sessies en werkwinkels wordt stilgestaan bij wat een school, een directeur, een leraar, een leerling zuurstof geven kan.

19 januari 2016

Naar aanleiding van een eerste bijeenkomst van koepels, CLB en overheid werd de procedure verder verfijnd om een uitzondering aan te vragen op de regel dat attestwijzigingen in de loop van het schooljaar niet meer kunnen.  De betrokkenheid van de pedagogische begeleidingsdienst is niet in alle situaties zinvol/noodzakelijk.

19 januari 2016

Van 15 tot 19 februari is het de Week van de lentekriebels. In die week roepen Sensoa en partners op om meer aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming aan kinderen en jongeren. Dit jaar staat de week in het teken van schoonheidsidealen.

Pagina's