Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

25 oktober 2016

In het besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijke project ‘schoolbank op de werkplek’ in verband met duaal leren in het secundair onderwijs, goedgekeurd op 22 april 2016, is in hoofdstuk 3, artikel 9, opgenomen dat 2 actoren een niet-bindend advies moeten geven over de quasiarbeids

25 oktober 2016

Voormalig basisschooldirecteur en nu onderwijscommissaris Steve Vandenberghe had het al eerder gehad over lessen lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs en nu vroeg hij hoe het zat met diverse initiatieven om kleuters en leerlingen meer aan het bewegen te krijgen: de campagne Woogie Boogie en het actieplan van topsportcoach Paul Van Den Bosch.

25 oktober 2016

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester greep, ook gelet op het M-decreet, het Vlor-advies van 28 januari 2016 over deze materie aan om bij de minister te polsen naar een  duidelijk en beschermend juridisch kader voor leraren.

25 oktober 2016

De ministeriële omzendbrieven SO/2016/01 (buso) en SO/2015/01 over onder meer leerlingenstages zijn onlangs gewijzigd.

25 oktober 2016

Binnenkort starten de GOK-platforms buitengewoon onderwijs in de regio’s. Het GOK-platform wil scholen voor buitengewoon onderwijs een netwerk aanbieden rond het gelijkeonderwijskansen- en diversiteitsbeleid. Directies, middenkader, coördinatoren en geïnteresseerden zijn welkom en kunnen actief participeren.

24 oktober 2016

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs bracht de Vlaamse regering op het einde van vorig schooljaar een conceptnota uit met maatregelen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Op 15 september bracht de Vlaamse onderwijsraad daarover een advies uit.

20 oktober 2016

De directiecommissie van het katholiek basisonderwijs (DCBaO) verlengt zijn actie www.basisonderwijsverdientbeter.com.

20 oktober 2016

In het katholiek onderwijs is het aantal gon- en ion-leerlingen in 2016-2017 gestegen. Na toekenning van de eenheden aan de rechthebbende leerlingen van de eerste en tweede schijf hadden we nog een beperkt overschot.

20 oktober 2016

Een nieuwe Europese privacyverordening legt een minimumleeftijd van 16 jaar op om gebruik te kunnen maken van sociale media zoals Facebook. Lidstaten kunnen evenwel een lagere leeftijd hanteren, minimaal 13 jaar.

20 oktober 2016

Aanleiding tot deze actuele vragen was het artikel sur la Une van De Standaard op 14 oktober: “Buitenschoolse opvang dreigt onbetaalbaar te worden”.

Pagina's