Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

12 september 2017

In het kader van de eigen kwaliteitsbewaking verplicht de overheid vanaf dit schooljaar om op het einde van de basisschool voor minimaal twee leergebieden een gestandaardiseerde toets af te nemen. Onze interdiocesane proeven (IDP) worden door de overheid beschouwd als valide toetsinstrumenten.

11 september 2017

In de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven loopt momenteel het ‘iPARTICIPATE’-project. In dat project wordt het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden, onderzocht.

11 september 2017

Nemen jouw leerlingen binnenkort ook (voor het eerst) deel aan de interdiocesane proeven (IDP)? Fijn! Maar heb je al nagedacht over hoe je daarna met de resultaten aan de slag zult gaan?

11 september 2017

Dit schooljaar worden de interdiocesane proeven (IDP) van het schooljaar 2016-2017 herhaald. We doen die herhaling niet zomaar. De herhaling van de proeven geeft de ontwikkelgroep, die zowel uit leraren als uit pedagogisch begeleiders bestaat, ademruimte voor de ontwikkeling van een nieuw evaluatie-instrument dat zal aansluiten bij de visie van Zin in leren!

11 september 2017

Voor nieuwe directies en nieuwe GOK-coördinatoren of -medewerkers organiseert de Dienst Lerenden een 'Introductie in het GOK-beleid in het buitengewoon onderwijs' op dinsdag 3 oktober 2017 in Brussel.

07 september 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde deze week in verschillende media aan dat zij werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren.

06 september 2017

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs:

06 september 2017

Je wordt van harte uitgenodigd op de diocesane jaarvergadering van woensdag 13 september 2017.

Schrijf je online in.

06 september 2017

PEDIC, het pedagogisch-didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen) plaatst deze vormingen in de kijker.

Voor het basisonderwijs:

06 september 2017

Nog tot 15 september kunnen scholen voor buitengewoon basis- of secundair onderwijs bijkomende lestijden, lesuren en/of uren aanvragen.

Pagina's