Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

15 juni 2020

Na de actuele vraag over het (Antwerpse) capaciteitstekort in het buitengewoon onderwijs van de dag voordien was het nu de beurt aan hetzelfde probleem in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Liefst vier vragenstellers alweer.

15 juni 2020

Jean-Jacques De Gucht had de bevraging gelezen door het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie van holebi’s, transgender en intersekse mensen in de

15 juni 2020

Hannelore Goeman kondigde als vierde vraag van de vergadering een korte, punctuele vraag aan… ook gerelateerd aan corona. Zij schetste een problematisch beeld van de studiekeuzebegeleiding en -activiteiten die rond deze tijd in normale tijden op volle toeren zouden draaien, terwijl het daarover nu door de coronacrisis zorgwekkend stil zou zijn.

15 juni 2020

Beste lezer, er moet mij vooraf iets van het hart. Ik doe het hier bij deze eerste vraag om uitleg van de commissievergadering, maar dat is toeval. Die vraag was namelijk alvast inhoudelijk en politiek wél interessant en zeker niet zomaar een expressie van puur kwantitatieve gretigheid (cf. infra).

11 juni 2020

Ook het project “Erasmus Duaal” (of kortweg “ErasDu”) heeft stilgelegen tijdens de corona-lockdown: geen enkele leerling heeft in het voorjaar 2020 kunnen deelnemen aan een stage in het buitenland. Er waren nochtans 85 kandidaten.

10 juni 2020

Vorige plenaire vergadering was er aandacht voor het buitengewoon onderwijs in het kader van de coronacrisis. Nu ging het, bij monde van Kathleen Krekels, over het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs na de resultaten van de aanmeldingsprocedure in Antwerpen. 50% van de leerlingen vond geen plaats in een school van hun keuze. Welke mogelijke oplossingen zag minister Weyts?

10 juni 2020

De bespreking van dit dossier was een rechtstreeks vervolg op de plenaire vergadering van 27 mei, waarin het voorstel van resolutie geen spoedbehandeling kreeg en naar de Commissie voor Onderwijs verwezen werd. We hadden zulks recent nog al meegemaakt.

09 juni 2020

Zoals we vorige week via onze nieuwsbrief communiceerden, hebben we dit schooljaar te maken met een aantal onverwachte wijzigingen voor de modellen van schoolreglement voor het (buitengewoon) basisonderwijs 2020-2021.

09 juni 2020

Vanaf dit schooljaar zullen klassenraden een advies moeten geven over overzitten. We formuleerden een tekstsuggestie voor de aanpassingen aan het schoolreglement met het oog op volgend schooljaar. Deze tekstsuggestie verspreidden we via ons nieuwsbericht van 22 april.
 

09 juni 2020

De Vlaamse Regering stelt 24,508 miljoen euro extra werkingsmiddelen ter beschikking aan het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs als tussenkomst in de kosten van:

Pagina's