Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag.

05 juni 2019

Pedic, het pedagogisch didactisch centrum (regio Oost-Vlaanderen), kondigt haar nascholingsaanbod voor volgend schooljaar aan: nascholingsaanbod basisonderwijs en niveauoverstijgend. Het aanbod voor het secundair onderwijs is nog niet bekend.

28 mei 2019

De praktische proef ‘Kunstroof’ is opnieuw beschikbaar. Met de geïntegreerde proef proberen de leerlingen via vijf verschillende opdrachten een kunstroof op te lossen. Je kunt zo meerdere generieke doelen uit verschillende ontwikkelvelden van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! toetsen.

28 mei 2019

Op het einde van de basisschool wordt aan de meeste leerlingen een getuigschrift basisonderwijs uitgereikt. De regelgeving voor leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs ontvangen, blijft ongewijzigd. Het getuigschrift bereikte doelen komt er dus niet. De toelatingsvoorwaarden voor het secundair onderwijs zijn wel gewijzigd.

28 mei 2019

We bundelen alle belangrijke informatie rond scholengemeenschappen voor jou op onze website. Je vindt er ook voorbeelden van verschillende documenten die je kunt aanpassen aan jouw concrete situatie.

28 mei 2019

Eekhout Academy plaatst een aantal nascholingen in de kijker.

Nascholingen voor leraren basisonderwijs

22 mei 2019

Door de toenemende nadruk op stages en duaal leren stijgt het aantal leerlingen dat een deel van zijn opleiding op de werkvloer krijgt. Tegelijkertijd blijkt het voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs moeilijker om geschikte stageplekken of leerwerkplekken te vinden.

22 mei 2019

Tijdens het schooljaar 2018-2019 werden er uren vacant verklaard van vastbenoemde personeelsleden met een specifiek verlofstelsel. Die uren zijn bij de oorspronkelijke titularissen gemarkeerd met code OOM27. We vroegen aan de overheid hoe we moeten omgaan met de code OOM27 met het oog op de verdeling van de betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020.

16 mei 2019

De directiecommissies voor het leerplichtonderwijs, een belangrijke schakel in de advies- en besluitvormingsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, worden opnieuw samengesteld. Het gaat om de directiecommissie voor het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het secundair onderwijs.

Pagina's