Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

18 november 2020

De mededelingen rond vaste benoeming in wervingsambten in het basisonderwijs en in de internaten

18 november 2020

Sinds 1 oktober 2020 is het niet meer mogelijk om corona-ouderschapsverlof aan te vragen. Dat blijft zo. 

Het personeelslid kan voor het opvangprobleem ‘verlof wegens overmacht’ opnemen. In dat geval maakt het eerst gebruik van de bestaande regeling. Dat verlof is beperkt tot vier werkdagen per burgerlijk jaar. 

18 november 2020

Naar aanleiding van het verschijnen van de omzendbrief, herhalen we ons bericht uit de extra nieuwsbrief van dinsdag 10 november 2020. 

17 november 2020

Heb je nood aan een integrale, concreet bruikbare en gedragen aanpak bij het opstellen of herwerken van jouw schoolwerkplan? Wil je de planlast van het schoolwerkplan overboord gooien? Ben je op zoek naar een middel om permanent de kwaliteitsverwachtingen uit het OK met jouw team te ontwikkelen?

20 november 2020

Deze morgen neem directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de online kennismaking met de nieuwe directies van het secundair onderwijs.

19 november 2020

Ook in de vooravond neemt directeur-generaal Lieven Boeve deel aan de sessie van de Inforonde voor bestuurders en directeurs van het secundair onderwijs.

19 november 2020

Directeur-generaal Lieven Boeve neemt deze voormiddag deel aan de online Inforonde voor bestuurders en directeurs van het secundair onderwijs.

17 november 2020

De eerste sessie van het forum type 9 legt de focus op het kleuteronderwijs. Omdat we écht willen focussen op de praktijk van de kleuterklas type 9 verwachten we op deze sessie énkel leerkrachten van de kleuterklas in type 9. Medewerkers met een coördinerende taak type 9 kunnen mee aansluiten indien ook een leerkracht aan dit forum deelneemt.

17 november 2020

Voor vijfjarige kleuters geldt er sinds 1 september een leerplicht van 290 halve dagen aanwezigheid op school. Het aantal halve dagen dat een schooljaar bevat, is elk schooljaar anders.

Pagina's