Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

24 januari 2019

Vandaag vier verschillende actuele vragen in de plenaire vergadering, maar voor een groot stuk drie van de vier die eigenlijk herhaling waren van soms zelfs “oude” dossiers of voorstellen, in deze of gene legislaturen. Met uiteraard dan ook veel politieke herhaling, zowel aan de kant van de vragenstellers als aan de kant van de minister.

23 januari 2019

Het waren misschien wat vijgen na Pasen: de (tweede) capaciteitsmonitor dateerde al van najaar 2018, maar toch werd het een boeiende presentatie en een di

23 januari 2019

Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester kaartte een interessante federale dimensie aan van de opleiding tot zorgkundige, die op stapel stond in een wetswijziging bij minister Maggie De Block.

18 januari 2019

Ben je op zoek naar een nieuwe benadering voor jullie schoolwerkplan? Droom je van een bruikbaar, integraal en gedragen plan dat ondersteunend werkt? We bieden een sjabloon voor schoolwerkplanning aan op basis van de rubrieken van het OK. Via een concrete methodiek betrekken we leraren actief en systematisch in het planningsproces.

18 januari 2019

Is je school en team van plan of al op weg om het nieuwe leerplanconcept Zin in leren!

17 januari 2019

Nieuw financieringsmechanisme ondersteuning kleine types

17 januari 2019

Het kan soms toch eigenaardig gaan met die actuele vragen in het Vlaams Parlement. Ik heb het eens nagekeken. Op 1 december 2018 had Vlaams Parlementslid Nadia Sminate een vraag om uitleg aan minister Crevits ingediend: over de waarschuwing door de Staatsveiligheid voor salafistisch huisonderwijs.

16 januari 2019

Tot en met 28 februari 2019 kun je als directeur of ICT-coördinator je klas(sen) inschrijven om deel te nemen aan de gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Decretaal ben je als school verplicht om op het einde van het basisonderwijs bij alle leerlingen voor minstens drie leergebieden een gevalideerde toets af te nemen.

16 januari 2019

VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, zal binnenkort een e-mail sturen met de oproep om de gegevens van je school en van je ouderraad/oudercomité/ouderwerking te vervolledigen of te verbeteren. Is alles correct? Dan hoef je de e-mail enkel met 'oké' te beantwoorden. Goed communiceren kan maar dankzij de juiste gegevens!

14 januari 2019

Ben jij ook zoekende in nieuwe wegen naar meer inclusief onderwijs? Ben je geïnteresseerd in vernieuwende samenwerkingsvormen tussen buitengewoon en gewoon onderwijs? Wil je graag kennis maken met inspirerende voorbeelden van ondersteuning? Wil je weten hoe inclusief ze werken in naschoolse opvang, kinderopvang of op de werkvloer?

Pagina's