Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

16 juni 2020

Loes Vandromme had de eer om in deze erg lange vergadering de laatste vraag te stellen. Door het online format kon ik niet zien wie van de onderwijscommissarissen nog present waren, buiten de vragensteller, de voorzitter en de ene interveniënt. In coronatijden was het al weleens gegaan over schooldirecteurs.

16 juni 2020

Op een al erg ver gevorderd uur kregen we nog een bijkomende aflevering van het corona-laptopfeuilleton, maar wel met een nog iets verdere verbreding van het digitaliseringsthema.

16 juni 2020

Loes Vandromme citeerde enkele cijfers uit het Jaarverslag van de CLB’s (2018-2019). De zorgvragen  en de CLB-activiteiten in kwestie waren er niet kleiner op geworden, zo bleek.

16 juni 2020

Vragensteller Koen Daniëls legde de werkwijze van de Vlaamse examencommissie kort uit en wilde vooral de problemen voor de betrokken leerlingen in coronatijden aankaarten. Er zou veel onduidelijkheid zijn over wanneer een examen nu wel kon worden afgelegd. Hoewel hij ook alle begrip had voor de examencommissie, wilde hij alle modaliteiten kennen ter zake voor de komende periode.

16 juni 2020

Het was in deze commissievergadering al voordien uitgebreid gegaan over het capaciteitsprobleem in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs, waarbij ook al over de overrangsregeling aldaar gesproken was en deels ook over de Vlaamse Rand. Maar met het Regeerakkoord in de hand ging vragensteller Stijn Bex daar nu nog op door.

16 juni 2020

Elisabeth Meuleman verwees, spijts de opnieuw enorm slechte geluidskwaliteit in deze videovergadering, naar de hoorzitting met Louis Notte, voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), en met een tiental scholieren op 2 juni en citeerde een aantal vaststellingen uit een nieuwe

16 juni 2020

In de extra nieuwsbrief van dinsdag 2 juni 2020 somden we enkele aandachtspunten op voor het organiseren van klassenraden op afstand en digitale rapporten en oudercontacten in het buitengewoon en gewoon basis- en secundair onderwijs.

16 juni 2020
Toen de coronacrisis een lockdown in onderwijs tot gevolg had, rees meteen de vraag wat dit betekende voor de processen van afweging van de redelijkheid van de aanpassingen, in het bijzonder in geval van nieuwe inschrijvingen voor het lopende schooljaar van leerlingen met een verslag. Daarvoor geldt er immers een termijn van 60 kalenderdagen waarbinnen het overleg- en afwegingsproces moet afr
16 juni 2020

In de persmededeling van de ministers van Onderwijs en Binnenlands bestuur lezen we dat 144 organisaties zich in de eerste ronde van de projectoproep Zomerscholen hebben aangemeld. Van onze leden hebben 30 scholen zelf een aanvraag ingediend. Daarnaast dienden veel lokale besturen een aanvraag in waarin ook katholieke scholen betrokken zijn.

Pagina's